Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

N U T A R I M A S

KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIES LIETUVOJE RESTITUCIJOS AKTAS

1990 m. birželio 12 d. Nr. I-283

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 1990 m. kovo 11 d. atstačiusi Lietuvos Respublikos tęstinumą, panaikinusi iki tol galiojusius LTSR įstatyminius aktus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui, taigi ir tuos, kurie buvo taikyti Bažnyčiai, deklaruoja:

1. Valstybė pripažįsta Bažnyčios teisę vidaus gyvenime tvarkytis savarankiškai, pagal kanonų teisės normas.

2. Lietuvos Respublika kompensuos Bažnyčiai padarytus nuostolius pagal abipusiai priimtinus susitarimus.

3. Valstybė nevaržys bažnytinės religinės švietimo ir auklėjimo veiklos, rems krikščioniškąją kultūrą ugdančias ir labdarą vykdančias Bažnyčios institucijas.

4. Valstybė ir Bažnyčia Lietuvos Respublikoje bendradarbiaus pariteto principu.

5. Visa tai bus reglamentuota Lietuvos Respublikos teisiniais aktais.

     LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS                           PIRMININKAS V. LANDSBERGIS

______________