Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Privind CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ DECRET‑LEGE nr. 126 din 24 aprilie 1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (Greco‑Catolică)

(nr. 126/1990-04-24)

 

CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ  decretează :

Art. 1

Ca urmare a abrogării Decretului nr. 358/1948, prin Decretul‑Lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, Biserica Română Unită cu Roma (Greco‑Catolică) este recunoscută oficial.

Biserica Română Unită cu Roma (Greco‑Catolică) se organizează şi funcţionează în conformitate cu regimul juridic general al cultelor religioase din România.


Art. 2

Bunurile preluate de către stat prin efectul Decretului nr. 358/1948, aflate în prezent în patrimoniul statului, cu excepţia moşiilor, se restituie, în starea lor actuală, Bisericii Române Unite cu Roma (Greco‑Catolică). În vederea identificării, inventarierii şi predării acestor bunuri se instituie o comisie formată din reprezentanţi ai Statului şi ai Bisericii Române Unite cu Roma (Greco‑Catolică), numiţi prin hotărâre a Guvernului.


Art. 3

Situaţia juridică a lăcaşurilor de cult, a caselor parohiale care au aparţinut Bisericii Române Unite cu Roma (Greco‑Catolică) şi au fost preluate de Biserica Ortodoxă Română, se va stabili de către o comisie mixtă, formată din reprezentanţi clericali ai celor două culte religioase, ţinând seama de dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri.


Art. 4

În localităţile în care numărul lăcaşurilor de cult este insuficient, în raport cu numărul credincioşilor, statul va sprijini construirea de noi lăcaşuri de cult, în care scop va pune la dispoziţia cultelor respective terenul aferent în cazul în care acestea nu dispun de acest teren şi va contribui cu fonduri băneşti la constituirea resurselor financiare necesare.