Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Privind CODUL PENAL

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, p.I,  nr. 575 din 29 iunie 2004)

(301/2004-06-28)

(Extrase)

 

Art. 246: Împiedicarea libertăţii cultelor

(1) Împiedicarea sau tulburarea libertăţii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu zile-amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta de a obliga o persoană, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale vreunui cult sau să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult.

 

Art. 247: Profanarea de morminte

Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseşte cu închisoare strictă de la unu la 5 ani sau cu zile-amendă.

 

Art. 248: Sancţionarea persoanei juridice

Persoana juridică se sancţionează pentru infracţiunea prevăzută în art. 246.

 

Art. 316: Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi

(1) Îngrădirea de către un funcţionar public a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean ori crearea pentru acesta a unei situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârşită de un funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.