Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine objavljenom u "Narodnim novinama" broj 92 od 30. listopada 1996., te se daje

 

ISPRAVAK

ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

(Klasa: 943-01/95-01/02, Zagreb, 9. rujna 1999)

 

U članku 59. stavku 1. rečenica: "Visina naknade utvrđuje se prema sljedećim mjerilima" treba stajati iznad tablice.

 

U stavku 2. umjesto izraza: "N=3.700.000 (1-0.9999998)" treba stajati izraz: "N=3.700.000 (1-0.9999998P)".

 

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u NN broj 92 iz 1996. godine.

 

Klasa: 943-01/95-01/02
Zagreb, 9. rujna 1999.

 

Tajnik
Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora

Krešimir Alerić, dipl. iur., v. r.