Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

 

NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 92/11, koje su u primeni od 15. decembra 2011. god.

 

Član 1.

Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje - Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Serbije.

 Sretenje - Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara.

 

Član 1a

Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, Praznik rada - 1. i 2. maja, Dan pobede 9. maja a Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra.

 

Član 2.

U Republici Srbiji praznuju se verski praznici:

1) prvi dan Božića (7. januar);

2) Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

 

Član 3.

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

 

Član 3a

Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

 

Član 4.

Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;

2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;

3) pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;

4) pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.

 

Član 5.

U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Sveti Sava - Dan duhovnosti, Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu - 22. aprila, Vidovdan 28. juna, Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - 21. oktobra.

 

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik SRS", br. 23/77 i 13/90 i "Službeni glasnik RS", br. 78/91 i 55/96),

2) član 60. Zakona o radnim odnosima ("Službeni glasnik RS", br. 55/96 i 28/2001).

 Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

ČLANOVI ČIJE ODREDBE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST:

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

("Sl. glasnik RS", br. 101/2007)

 

Član 4.

Prestaje da važi Zakon o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 29/97 i 63/02).

 

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

IZMENE:

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

 

Ukaz o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

 

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2011. godini, 5. decembra 2011. godine.

 

PR broj 155

U Beogradu, 7. decembra 2011. godine

Predsednik Republike,

Boris Tadić, s.r.

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 92/2011 od 7. decembra 2011. godine

 

Član 1.

U Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 43/01 i 101/07) u članu 1. stav 2. reči: „15. februara” zamenjuju se rečima: „15. i 16. februara”.

 

Član 2.

U članu 1a stav 1. posle reči: „Praznik rada” reč: „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „Dan pobede” dodaju se reči: „i Dan primirja u Prvom svetskom ratu”.

U stavu 2. posle reči: „Praznik rada - 1. i 2. maja” i zapete reč: „a” briše se, a posle reči: „Dan pobede 9. maja” dodaju se reči: „a Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra”.

 

Član 3.

Član 5. menja se i glasi:

„U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Sveti Sava - Dan duhovnosti, Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu - 22. aprila, Vidovdan 28. juna, Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - 21. oktobra.”

 

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.