Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O SVETKOVANJU VJERSKIH PRAZNIKA

("Sl. list RCG", br. 56/93, 27/94)

 

Član 1.

Svetkovanje vjerskih praznika u Republici Crnoj Gori, u skladu sa vjerskim kanonima, je slobodno.

 

Član 2.

Preduzeće, ustanove, druga pravna lica, državni organi i preduzetnici obavezni su da zaposlenima, koji žele da

svetkuju svoje vjerske praznike, daju plaćeno odsustvo za radne dane koji padaju u dane vjerskih praznika.

Zaposleni koji žele da svetkuju vjerske praznike dužni su da o tome obavijeste odgovorno lice, odnosno preduzetnika najkasnije tri dana prije vjerskog praznika.

 

Član 3.

Pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskih praznika, pripada:

- pravoslavnima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Vaskrs (drugi dan) i krsna slava;

- rimokatolicima za Badnji dan, Božić (dva dana), Veliki petak, Uskrs (drugi dan) i Svi Sveti;

- muslimanima za Ramazanski bajram (tri dana) i Kurbanski bajram (tri dana);

- Jevrejima za Pashu (dva dana) i Jom Kipur (dva dana).

 

Član 4.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Republika, odnosno opština, obavezni su da u vrijeme vjerskih praznika iz člana 3 ovog zakona, obezbijede ostvarivanje svojih funkcija.

 

Član 5.

Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi, drugom pravnom licu, državnom organu i preduzetnik, koji zaposlenom

ne obezbijedi plaćeno odsustvo za svetkovanje vjerskog praznika, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u

iznosu od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

 

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Trascina file per caricare