Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTARARE nr. 53 din 16 ianuarie 2008 privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

 

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008

Comenteaza legea


În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicatã, precum şi al <>art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se recunoaşte Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

ART. 2
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Decretul Prezidului Marii Adunãri Naţionale nr. 233/1949 pentru aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, nepublicat, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul culturii
şi cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucureşti, 16 ianuarie 2008.
Nr. 53.

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare