Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

N 520-XIII din 7.07.1995

Monitorul Oficial al R.Moldova N 56 din 23.04.2002

 

 ----------

 

Parlamentul adopta prezenta lege.

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

 

 Art. 1. - Prezenta lege stabileste principalele reguli si conditii de activitate in domeniul telecomunicatiilor in Republica Moldova, drepturile si obligatiile statului, persoanelor fizice si juridice in procesul crearii, administrarii, utilizarii, intretinerii si dispunerii de mijloace de telecomunicatii, in scopul asigurarii tuturor locuitorilor republicii cu servicii de telecomunicatii rapide si eficiente la preturi rezonabile, precum si asigurarii accesului liber la serviciile de telecomunicatii publice tuturor utilizatorilor potentiali, in concordanta cu mijloacele disponibile.

 

 Art. 2. - In sensul prezentei legi se definesc urmatoarele notiuni:

 telecomunicatii - orice transmisiune, emisie sau receptie de semne, semnale, inscrieri, imagini, sunete sau informatii de orice natura prin fir, radio, prin sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice;

 radiocomunicatii - telecomunicatii prin intermediul undelor radio;

semnal - fenomen fizic in care una sau mai multe caracteristici se modifica astfel incit reprezinta o informatie;

 transmisiune - transportul semnalelor de la un punct la altul sau la alte puncte;

 canal de transmisiune - modalitate de transmitere unidirectionala a semnalelor intre doua puncte;

 circuit - combinare a doua canale de transmisiune care permite transmisia bidirectionala a semnalului intre doua puncte pentru realizarea unei comutatii;

 comutatie - proces de interconectare a canalelor de transmisiune sau a circuitelor, cu sau fara memorizare intermediara, pe durata necesara transportului semnalelor;

 retea de telecomunicatii - ansamblu al canalelor de transmisiune, al circuitelor, al echipamentelor si al centrelor de comutatie, care asigura conexiuni intre doua sau mai multe puncte terminale pentru realizarea telecomunicatiilor intre acestea;

 retea de telecomunicatii independenta - retea de telecomunicatii destinata satisfacerii necesitatilor unui cerc limitat de utilizatori;

 retea de telecomunicatii interna (departamentala) - retea de telecomunicatii independenta care poate avea acces la reteaua de telecomunicatii publica si este destinata satisfacerii necesitatilor departamentale;

 retea de telecomunicatii publica - retea de telecomunicatii la care are acces orice persoana in locuri publice, oficii, la domiciliu etc.;

 retea de distribuire - echipament de linie si cablu destinate pentru conectarea utilizatorului la reteaua de telecomunicatii;

 mijloace de telecomunicatii - mijloace tehnice utilizate in reteaua de telecomunicatii in scopul formarii, prelucrarii, translarii si receptionarii semnalelor de telecomunicatii;

 echipament terminal - echipament sau o parte a acestuia care se conecteaza, direct sau indirect, la un punct terminal astfel incit permite transmiterea, prelucrarea si receptionarea informatiei;

 operator - persoana juridica care presteaza servicii de telecomunicatii;

 operator national - intreprindere desemnata pentru prestarea serviciilor de telecomunicatii de baza la nivel national;

 servicii de telecomunicatii - servicii in domeniul telecomunicatiilor destinate utilizatorilor si prestate contra plata;

 servicii de telecomunicatii publice - servicii de telecomunicatii prestate prin intermediul retelelor de telecomunicatii publice;

 servicii de telecomunicatii de baza - servicii de telecomunicatii destinate utilizatorilor si prestate contra plata in interiorul tarii si in traficul international:

 - comunicatii telefonice rurale, urbane, interurbane si internationale;

 - telegraf, telex;

 licenta individuala - licenta care prevede utilizarea resurselor limitate (frecvente radio, resurse de numerotare etc.) si/sau un interes special al statului in ceea ce priveste stabilirea conditiilor licentei;

 licenta generala - licenta care nu prevede utilizarea resurselor limitate si/sau un interes special al statului in ceea ce priveste stabilirea conditiilor licentei;

 notificare - activitate din domeniul telecomunicatiilor pentru desfasurarea careia Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor decide ca nu este necesara licenta;

 registratorul national al domenului de nivel superior .md - intreprindere de stat in domeniul informaticii cu functii de gestionare a domenului de nivel superior .md si de administrare a Fondului domenului de nivel superior .md;

 domen de nivel superior .md - codul Republicii Moldova atribuit de Corporatia pentru Atribuirea Numelor si Numerelor in Internet (ICANN), in conformitate cu standardul international ISO-3166, in calitate de nume de domen de nivel superior pentru identificarea tarii in reteaua globala Internet.

 

 Art. 3. - (1) Prezenta lege reglementeaza activitatea in domeniul telecomunicatiilor civile a tuturor operatorilor si utilizatorilor, indiferent de tipul de proprietate, pe intreg teritoriul republicii.

 (2) Accesul oricarei persoane fizice si juridice la serviciile de telecomunicatii este garantat in conditiile prezentei legi.

 (3) Retelele de telecomunicatii pot apartine persoanelor juridice pe baza de proprietate privata sau de stat.

 (4) Mijloacele si retelele de telecomunicatii care sint proprietate de stat se determina de actele normative corespunzatoare.

 (5) Domenul de nivel superior .md in reteaua globala Internet se considera proprietate a statului si nu poate fi obiect al vinzarii sau arendarii.

 (6) Inregistrarea, reinregistrarea si comercializarea subdomenelor in domenul de nivel superior .md se efectueaza conform Regulamentului cu privire la gestionarea domenului de nivel superior .md, aprobat de Agentia Nationala pentru Reglementare in Telecomunicatii si Informatica.

 

 Art. 4. - (1) Confidentialitatea convorbirilor telefonice sau a altor servicii de telecomunicatii, efectuate prin retelele de telecomunicatii, este asigurata de Constitutie, de prezenta lege si de  alte acte legislative in limitele tehnice si tehnologice in domeniul retelelor de telecomunicatii publice ale republicii.

 (2) Persoanele care activeaza in domeniul telecomunicatiilor au obligatia de a asigura aceasta confidentialitate. Se interzice divulgarea de catre ele a continutului convorbirilor telefonice, a altor

 comunicari, efectuate prin mijloace de telecomunicatii, precum si divulgarea informatiilor privind serviciile prestate altor persoane decit expeditorul, destinatarul ori persoana corespunzator autorizata.

 (3) Se interzice conectarea neautorizata la mijloacele de telecomunicatii care constituie parte a retelelor de telecomunicatii publice.

 (4) In scopul asigurarii securitatii nationale, sigurantei publice, bunastarii economice a tarii, mentinerii ordinii si prevenirii infractiunilor, ocrotirii sanatatii si a moralei ori protejarii drepturilor si libertatilor altor persoane, comunicatiile pot fi interceptate, in conditiile legii, de organele autorizate prin lege. Art. 5. - (1) Autoritatea care realizeaza politica Guvernului in domeniul telecomunicatiilor si determina strategia de dezvoltare a acestui domeniu este Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor, denumit in continuare minister.

 (2) Autoritatea care reglementeaza activitatea in domeniul telecomunicatiilor si informaticii si implementeaza strategia de dezvoltare in domeniul mentionat este Agentia Nationala pentru Reglementare in Telecomunicatii si Informatica, denumita in continuare agentie.

 (3) Autoritatea administrativa in domeniul postei si telecomunicatiilor este Administratia de Stat a Postei si Comunicatiilor abilitata sa supravegheze respectarea cadrului legislativ in domeniu,

 sa coordoneze tehnic si metodologic activitatea operatorilor din sfera postei si telecomunicatiilor si sa efectueze certificarea serviciilor din acest domeniu.

 (4) Prezenta lege asigura furnizarea serviciilor de telecomunicatii de baza tuturor utilizatorilor, in conditii nediscriminatorii, pe intreg teritoriul republicii.

 

 Art. 6. - (1) Relatiile din domeniul telecomunicatiilor, nereglementate de prezenta lege, se reglementeaza de alte acte normative respective care nu contravin acesteia.

 (2) Relatiile internationale in domeniul telecomunicatiilor se reglementeaza prin conventii si acorduri internationale la care Republica Moldova este parte. In cazul in care conventiile si acordurile internationale contin alte prevederi decit cele prevazute de legislatia Republicii Moldova, se aplica prevederile conventiilor si acordurilor internationale.

 

Capitolul II

ADMINISTRATIA PUBLICA

 

Art. 7. - (1) Politica Guvernului in domeniul telecomunicatiilor civile este realizata de Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor care este organul administratiei publice centrale de specialitate. In

 calitate de Administratie a Telecomunicatiilor din Republica Moldova ministerul reprezinta Guvernul in organismele internationale in conformitate cu imputernicirile acestuia, coordoneaza activitatea internationala in domeniul telecomunicatiilor, desfasurata de persoane fizice si juridice din Republica Moldova.

 (2) Ministerul realizeaza politica in domeniul telecomunicatiilor prin:

 1) elaborarea de proiecte de legi pentru realizarea politicii in domeniul mentionat si acordarea sprijinului in ceea ce priveste executarea acestor legi; determinarea listei de acte normative necesare

 pentru acest scop;

 2) elaborarea strategiei de dezvoltare prin:

 a) stabilirea conditiilor de satisfacere a cererii privind prestarea serviciilor de telecomunicatii publice;

 b) promovarea serviciului universal;

 c) asigurarea certificarii serviciilor publice de telecomunicatii, echipamentelor si cablurilor de telecomunicatii;

 3) determinarea si promovarea strategiei standardizarii in domeniu;

 4) aprobarea planului de numerotare, elaborarea strategiei de utilizare a benzilor de frecvente radio si a frecventelor radio preconizate pentru scopuri civile;

 5) promovarea concurentei eficiente, loiale si echitabile;

 6) garantarea accesului liber la transmiterea informatiilor prin retelele de telecomunicatii publice, indiferent de forma lor de proprietate;

 7) informarea populatiei asupra politicii si strategiei de dezvoltare a serviciilor de telecomunicatii publice;

 8) supravegherea realizarii de catre agentie a strategiei de dezvoltare a telecomunicatiilor si informaticii, aprobate de minister;

 9) colaborarea cu organismele internationale de specialitate si cu organele similare din alte state.

 

 Art.8. - (1) Agentia infiintata in conformitate cu prezenta lege este o autoritate publica centrala de reglementare a pietei serviciilor in domeniul telecomunicatiilor si informaticii, cu statut de persoana

 juridica cu buget autonom, creata in conformitate cu art.107 alin. (2) din Constitutia Republicii Moldova, independenta de operatorii si de producatorii din domeniul telecomunicatiilor si informaticii si de Guvern, cu exceptia cazurilor stipulate la alin.(3) al prezentului

 articol, art.12 alin.(2) si alin.(6) din prezenta lege.

 (2) Agentia executa atributiile sale de reglementare in scopul implementarii strategiei de dezvoltare a telecomunicatiilor si informaticii, asigurind serviciul universal, interoperabilitatea retelelor, serviciilor de telecomunicatii si informatica, protectia utilizatorului, promovarea concurentei.

 (3) Agentia functioneaza in baza regulamentului sau. Regulamentul agentiei se elaboreaza in conformitate cu prezenta lege si se aproba de Guvern.

 

 Art.9. - (1) Agentia efectueaza reglementarea domeniului telecomunicatiilor si informaticii prin:

 a) asigurarea, in limitele competentei sale, cu documente de reglementare si standarde tehnice in conformitate cu legislatia si cu strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si informaticii, aprobata

 de minister;

 b) activitatea de acordare a licentelor, care include:

 - eliberarea si punerea in aplicare a licentelor individuale si celor generale;

 - prelungirea termenului de valabilitate a licentei si modificarea conditiilor licentei, daca aceasta modificare va asigura protectia

 utilizatorilor si va contribui la promovarea concurentei, precum si in caz de modificare a legislatiei;

 - suspendarea licentelor individuale si celor generale sau retragerea lor, in conformitate cu legislatia, ca urmare a neindeplinirii conditiilor licentei;

 - planificarea si organizarea tenderelor pentru licentele individuale, determinarea criteriilor de selectie si evaluare a pretendentilor conform acestor criterii;

 - monitorizarea indeplinirii conditiilor licentelor eliberate;

 - stabilirea platii pentru obtinerea autorizatiilor sau prelungirea termenului lor si pentru conditiile tehnice ale licentelor;

 - inregistrarea licentelor si evidenta intreprinderilor care practica notificari, colectarea informatiilor statistice;

 - publicarea informatiei privind activitatea de eliberare a licentelor;

 c) controlul comportamentului anticompetitiv in domeniu;

 d) aprobarea, consultind Guvernul, a tarifelor pentru serviciile de telecomunicatii si informatica publice, cu conditia ca operatorul are pozitie dominanta pe piata serviciilor;

 e) stabilirea principiilor si regulilor de interconectare a retelelor;

 f) reglementarea gestionarii spectrului de frecvente radio pentru scopuri civile;

 g) elaborarea si managementul planului de numerotare, atribuirea si gestionarea contra plata a resurselor de numerotare;

 h) reglementarea gestionarii domenului de nivel superior .md;

 i) asigurarea conditiilor egale de acces la retelele de telecomunicatii si informatica pentru toti utilizatorii, precum si garantarea accesului liber la transmiterea informatiilor prin retelele de telecomunicatii si informatica publice, indiferent de forma lor de proprietate;

 j) solutionarea litigiilor dintre operatori, precum si dintre utilizatori si operatori;

 k) monitorizarea si controlul calitatii serviciilor de telecomunicatii si informatica, corespunderii lor conditiilor licentei, controlul respectarii conditiilor licentei, prevederilor legilor, altor acte normative si reglementarilor privind activitatea din domeniul telecomunicatiilor si informaticii, cu exceptia celor indicate la art.39;

 l) aplicarea sanctiunilor, inclusiv a amenzilor ce tin de competenta sa, in modul stabilit de legislatie;

 m) adoptarea hotaririlor si deciziilor in chestiuni ce tin de competenta sa;

 n) conlucrarea cu organismele similare din alte state;

 o) crearea si administrarea fondului serviciului universal;

 p) utilizarea puterii de sondare;

 q) elaborarea si aprobarea reglementarilor interne.

 (2) In vederea indeplinirii prevederilor prezentei legi, agentia conlucreaza cu ministerul si cu alte organe.

 

 Art.10. - (1) Agentia, in limitele competentei sale, este in drept:

 a) sa elaboreze si sa aprobe reglementari in conformitate cu legislatia si strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si informaticii, aprobata de minister;

 b) sa exercite controlul asupra activitatii participantilor la piata de telecomunicatii si informatica si a modului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor;

 c) sa exercite controlul respectarii regulilor de concurenta loiala si echitabila;

 d) sa elibereze, sa suspende, sa retraga, partial sau total, licenta in conformitate cu legislatia, sa modifice conditiile licentei si sa efectueze controlul respectarii lor;

 e) sa aprobe, consultind Guvernul, tarifele pentru serviciile de telecomunicatii si informatica publice si sa controleze daca titularul de licenta le aplica corect;

 f) sa aiba acces la documentele legate de activitatile din domeniul telecomunicatiilor si informaticii, practicate conform licentei, inclusiv la cele cu informatii de serviciu;

 g) sa obtina de la titularii de licente si de la intreprinderile care practica notificari in domeniul telecomunicatiilor si informaticii informatiile necesare, inclusiv date statistice,  informatii, copii, extrase din documentele mentionate la lit.f),  asigurind, dupa caz, confidentialitatea lor;

 h) sa ceara titularilor de licente executarea hotaririlor si deciziilor sale;

 i) sa aplice sanctiuni, inclusiv amenzi, in modul stabilit de legislatie;

 j) sa actioneze in justitie pentru solutionarea litigiilor;

 k) sa efectueze controlul calitatii serviciilor de telecomunicatii si informatica, corespunderii lor conditiilor licentei, controlul respectarii conditiilor licentei, prevederilor actelor legislative, altor acte normative si reglementarilor privind activitatea din domeniul telecomunicatiilor si informaticii, cu exceptia celor indicate la art.39;

 l) sa conteste in Guvern si/sau in justitie deciziile ministerului privind anularea hotaririlor, deciziilor si reglementarilor agentiei.

 (2) Agentia poate participa la lucrarile organismelor internationale de reglementare.

 

 Art.10/1 - (1) In scopul efectuarii controlului, colaboratorii agentiei, in baza mandatului acordat de directorul agentiei, au acces liber in incaperile si pe teritoriul titularilor de licente, precum si la documentatia si informatia acestora, si sint in drept sa intreprinda masuri de conservare a documentatiei si informatiei, in modul si in conditiile stabilite de lege.

 (2) In caz de necesitate, organele afacerilor interne acorda colaboratorilor agentiei asistenta necesara in exercitarea de catre acestia a functiilor incredintate.

 

 Art.11. - (1) Agentia este condusa de Consiliul de administratie constituit din directorul agentiei, denumit in continuare director, care este presedintele consiliului, si doi directori adjuncti ai agentiei,

 denumiti in continuare directori adjuncti.

 (2) Deciziile Consiliului de administratie se adopta cu majoritate de voturi. Fiecare membru al Consiliului de administratie detine un vot.

 (3) Directorul si directorii adjuncti sint desemnati de catre Guvern pentru o perioada de 4 ani, cu exceptia primei aplicari a prezentei legi privind o asemenea desemnare cind directorul este desemnat pentru o perioada de 4 ani, unul din directorii adjuncti - pentru o perioada de 3 ani, iar celalalt director adjunct - pentru o perioada de 2 ani.

 (4) In cazul aparitiei, din diferite motive, a unui loc vacant de director (director adjunct), Guvernul desemneaza un nou director (director adjunct) pentru perioada ramasa de aflare in functie a directorului (directorului adjunct) precedent. Nici unul din membrii Consiliului de administratie nu poate detine functia mai mult de 8 ani, indiferent de data primei desemnari. Nu poate fi desemnata in functia de director (director adjunct) o persoana care a detinut aceasta functie mai mult de 4 ani sau care, aflindu-se in aceasta functie, va acumula in perioada ramasa de aflare mai mult de 4 ani.

 (5) Directorul, directorii adjuncti si colaboratorii agentiei trebuie sa fie cetateni ai Republicii Moldova, sa aiba studii superioare, sa posede calificare profesionala superioara si experienta de munca in domeniul telecomunicatiilor si/sau informaticii.

 (6) Directorul si directorii adjuncti pot fi eliberati din functie de catre Guvern in cazul:

 a) demisionarii;

 b) pierderii cetateniei Republicii Moldova;

 c) imposibilitatii exercitarii functiei din motive de sanatate;

 d) alegerii in alta functie;

 e) condamnarii la privatiune de libertate prin hotarire definitiva a instantei de judecata;

 f) indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor de serviciu in mod sistematic;

 g) incalcarii legislatiei.

 (7) Directorul angajeaza personalul agentiei cu consimtamintul a cel putin unui membru al Consiliului de administratie.

 (8) La intreprinderile a caror activitate este reglementata de agentie, in conformitate cu prezenta lege, directorul (directorii adjuncti) nu este in drept:

 a) sa detina functii;

 b) sa detina actiuni ale acestor intreprinderi;

 c) sa aiba cistiguri materiale sau financiare;

 d) sa incerce a obtine angajarea unei persoane sau sa negocieze angajarea sa dupa expirarea termenului de aflare a sa in functie.

 (9) Directorul informeaza ministerul referitor la deciziile si reglementarile ce tin de serviciile publice de telecomunicatii si informatica, emise de agentie si prezinta ministerului si Guvernului

 raport asupra activitatii agentiei in anul precedent.

 (10) Anual, agentia publica raportul asupra activitatii sale privind implementarea strategiei de dezvoltare, reglementarilor sale, precum si asupra dezvoltarii telecomunicatiilor si informaticii in Republica Moldova pe parcursul anului calendaristic anterior.

 

 Art.12. - (1) Anual, catre data de 15 noiembrie, agentia constituie bugetul sau pentru anul urmator in baza:

 a) platilor de reglementare percepute anual de agentie de la titularii de licente;

 b) platilor pentru eliberarea autorizatiilor, licentelor si conditiilor tehnice ale licentelor;

 c) platilor pentru resursele de numerotare atribuite;

 d) altor surse prevazute de legislatie.

 (2) Bugetul agentiei se aproba de Guvern si se publica in presa centrala.

 (3) Agentia stabileste marimea platilor de reglementare pentru anul urmator la un nivel suficient pentru acoperirea cheltuielilor sale. Marimea platilor se determina in baza estimarii volumului serviciilor de telecomunicatii si informatica prestate de catre titularii de licente.

 (4) Plata de reglementare constituie pina la 0,3 la suta din volumul venitului provenit din prestarea serviciilor de telecomunicatii si informatica de catre titularii de licente. Anual, catre data de 1 noiembrie, agentia publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova marimea platilor de reglementare pentru anul urmator.

 (5) Platile de reglementare se transfera de catre titularii de licente pe contul curent al agentiei trimestrial, pina la data de 15 a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune. Agentia are dreptul

 exclusiv de a utiliza mijloacele de pe contul sau. Mijloacele neutilizate in exercitiul financiar curent se transfera la bugetul anului urmator. Daca pe parcursul exercitiului financiar curent se formeaza un deficit de fonduri, agentia este in drept sa-l compenseze de la bugetul anului urmator, corectind corespunzator platile de reglementare. Pentru acoperirea cheltuielilor curente ce nu pot fi acoperite din platile de reglementare colectate, agentia este in drept sa contracteze imprumuturi bancare la dobinzi rezonabile. Agentia ramburseaza imprumuturile din mijloacele obtinute de la platile de reglementare colectate ulterior.

 (6) Anual, la data de 1 martie, agentia prezinta Guvernului un raport financiar. Raportul financiar se publica in presa centrala.

 

 Art.13. - (1) In scopul protectiei utilizatorilor, agentia:

 a) elaboreaza regulamente privind apararea intereselor utilizatorilor;

 b) examineaza sesizarile utilizatorilor;

 c) colaboreaza cu organizatiile care reprezinta interesele utilizatorilor;

 d) asigura organizatiile care apara interesele utilizatorilor, precum si utilizatorii, cu informatia necesara referitoare la activitatea titularilor de licente, exceptie facind cazurile cind aceasta informatie este confidentiala;

 e) decide asupra litigiilor ce apar intre utilizatori si titularii de licente.

 (2) Utilizatorii sint in drept sa solicite concursul agentiei in vederea solutionarii oricaror probleme ce tin de competenta acesteia. Agentia examineaza sesizarile mentionate si le solutioneaza in limitele competentei sale.

 

 Art.14. - (1) Transparenta activitatii si a deciziilor agentiei este asigurata de catre Consiliul de administratie, care in acest scop:

 a) face publice sedintele Consiliului de administratie;

 b) anunta din timp tuturor partilor interesate ordinea de zi a sedintei Consiliului de administratie; acestora, precum si publicului larg li se asigura accesul liber la examinarea chestiunilor inscrise in

 ordinea de zi, cu exceptia celor cu caracter confidential, dar si in acest caz, deciziile sedintei sint accesibile oricarei persoane interesate. Modul de utilizare a informatiilor confidentiale se stipuleaza intr-un regulament special.

 (2) In cazul in care litigiile dintre titularul de licenta si utilizator sau un alt titular de licenta, in problemele ce tin de competenta agentiei, nu pot fi solutionate de catre acestia de sine statator, ele sint examinate de agentie, care adopta decizii in limitele competentei sale.

 (3) Agentia, in termen de 3 zile din data adoptarii deciziei sale asupra litigiului, o remite titularului de licenta spre executare. Titularul de licenta poate ataca decizia in instanta judecatoreasca competenta. Intentarea actiunii nu suspenda executarea deciziei agentiei pe perioada examinarii ei in instanta de judecata, cu exceptia cazurilor cind instanta decide altfel.

 (4) Deciziile si reglementarile agentiei, ce contravin legislatiei in vigoare la momentul adoptarii deciziei sau reglementarii in cauza, pot fi atacate in instanta de contencios administrativ.

 (5) Deciziile agentiei care prezinta interes public, precum si licentele acordate de ea, se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 Capitolul III

 RETELE SI MIJLOACE DE TELECOMUNICATII.

 SERVICII. OPERATORI

 

 Art.15. - (1) Retelele de telecomunicatii se creeaza in scopul prestarii serviciilor de telecomunicatii, satisfacerii necesitatilor publice si private in domeniul telecomunicatiilor prin intermediul sistemelor care trebuie sa corespunda anumitor specificatii, standarde tehnice si de calitate.

 (2) La constructia de intreprinderi, cladiri administrative, locuinte si alte obiecte retelele de distribuire se proiecteaza si se instaleaza de catre beneficiar.

 (3) La constructia (reconstructia) cladirilor, drumurilor, podurilor si altor obiecte lucrarile de amenajare si transferare a retelelor de telecomunicatii se executa de catre beneficiarul obiectelor mentionate, respectindu-se conditiile tehnice stabilite de proprietarii retelelor de telecomunicatii.

 

 Art.16. - (1) Echipamentele si cablurile de telecomunicatii se importa, se furnizeaza si se comercializeaza numai in baza certificatului de conformitate eliberat de organismul de certificare a produselor din domeniul telecomunicatiilor, acreditat in modul stabilit.

 Echipamentele si cablurile de telecomunicatii trebuie sa fie marcate in corespundere cu reglementarile in vigoare.

 (2) Se interzice utilizarea echipamentelor si cablurilor de telecomunicatii necertificate si nemarcate, precum si conectarea la retelele de telecomunicatii a echipamentelor terminale necertificate si nemarcate.

 

 Art. 17. - (1) Mijloacele de telecomunicatii (linii de telecomunicatii, dulapuri repartitoare, taxofoane publice etc.) sint protejate conform legislatiei.

 (2) Pentru liniile si instalatiile de telecomunicatii se stabileste o zona de protectie, care o constituie fisiile de teren de-a lungul liniilor si instalatiilor de telecomunicatii, latimea lor fiind de 2 m din ambele parti.

 (3) In zonele de paduri si spatii verzi pentru liniile de telecomunicatii terestre se asigura crearea fisiilor de demarcatie cu o latime de cel putin 2 m de ambele parti de la firele marginale pina la coroana arborilor.

 (4) In zona de protectie a liniilor si instalatiilor de telecomunicatii proprietarii funciari pot executa lucrari de constructii numai in baza autorizatiei eliberate de catre proprietarul liniilor si instalatiilor de telecomunicatii.

 

 Art. 18. - (1) Intreprinderilor de telecomunicatii li se acorda dreptul de a instala retele de telecomunicatii in, pe, sub sau deasupra teritoriului tuturor proprietarilor funciari, podurilor, strazilor, tunelurilor, cladirilor, colectoarelor, zonelor inchise, padurilor, apelor.

 (2) Se interzice crearea si operarea mijloacelor de telecomunicatii, susceptibile sa cauzeze prejudicii sanatatii oamenilor care locuiesc in zona de influenta daunatoare a lor.

 (3) Se permite crearea si operarea mijloacelor de telecomunicatii pe teritoriul ariilor naturale protejate de stat (rezervatii naturale) numai in baza raportului expertizei ecologice privind lipsa influentei daunatoare a acestora asupra naturii.

 (4) Instalarea retelelor de telecomunicatii pe orice proprietate nu modifica dreptul de proprietate asupra retelelor de telecomunicatii si asupra proprietatii pe care sint instalate.

 (5) Modul de utilizare a terenurilor, obiectelor si de executare a lucrarilor se stabileste de intreprinderea de telecomunicatii de comun acord si in baza de contract cu proprietarul funciar sau de obiecte. Totodata, intreprinderea de telecomunicatii isi asuma responsabilitatea pentru amenajarea aspectului exterior al terenurilor, obiectelor si traseelor, precum si pentru compensarea echivalenta a pagubelor cauzate in procesul instalarii retelelor de telecomunicatii.

 (6) Executarea lucrarilor de telecomunicatii fara acordul proprietarului funciar si de obiecte se permite numai in baza hotaririi instantei judecatoresti.

 (7) Pretentiile privind incalcarea contractului sau recuperarea pagubelor sint inaintate spre solutionare instantei judecatoresti in termen de cel mult un an de la data finisarii lucrarii.

 

 Art. 19. - (1) Serviciile de telecomunicatii sint prestate de catre operatori.

 (2) Operatorii presteaza servicii de telecomunicatii conform licentei eliberate de agentie si poarta raspundere fata de clienti potrivit raporturilor contractuale.

 (3) Operatorii nationali sint obligati sa presteze serviciile de telecomunicatii de baza conform regulamentelor telecomunicatiilor care vor fi aduse la cunostinta clientilor.

 (4) Serviciile de telecomunicatii pot fi prestate de operatori in conditii de competitie, reglementate prin acordarea de licente in conformitate cu strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si informaticii, aprobata de minister.

 

 Art. 20. - Operatorii de telecomunicatii sint obligati sa asigure:

 a) accesul neconditionat al tuturor utilizatorilor la serviciile de telecomunicatii respective, daca acestia se afla in zona de activitate corespunzatoare si operatorul dispune de echipamente autorizate de catre minister;

 b) calitatea serviciilor prestate;

 c) conexiunea cu alte retele de telecomunicatii conform conditiilor specificate in licenta;

 d) securitatea utilizatorilor si a personalului care exploateaza retelele de telecomunicatii respective.

 

 Art. 21. - Serviciile de telecomunicatii se presteaza contra plata conform tarifelor, inclusiv cu plata in avans. Tarifele trebuie sa fie nediscriminatorii, rezonabile si stabilite in baza costurilor de prestatii si sa ofere tuturor locuitorilor republicii posibilitatea de asigurare cu servicii de telecomunicatii.

 

 Art. 22. - (1) Tarifele pentru serviciile de telecomunicatii si informatica publice se stabilesc in conformitate cu Regulamentul cu privire la tarife, elaborat de agentie si aprobat de Guvern.

 (2) Tarifele, modul si conditiile de prestare a serviciilor de telecomunicatii sint facute publice.

 

 Capitolul IV

 LICENTE

 

 Art.23 - (1) Elaborarea, crearea, exploatarea si intretinerea retelelor de telecomunicatii si informatica se efectueaza de catre persoane juridice din Republica Moldova.

 (2) Prestarea serviciilor de telecomunicatii si informatica se efectueaza in baza de licenta, eliberata de agentie persoanelor juridice din Republica Moldova.

 

 Art.24. - (1) Agentia elibereaza licente pentru genurile de activitate din domeniul telecomunicatiilor si informaticii, prevazute in Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licentierea unor genuri de activitate.

 (2) Agentia elibereaza doua tipuri de licente:

 a) licenta tehnica - se elibereaza persoanelor juridice si legalizeaza utilizarea statiilor si retelelor de radio si televiziune prin eter si prin cablu conform parametrilor prevazuti;

 b) licenta pe gen de activitate - se elibereaza persoanelor juridice pentru un anumit gen de activitate in domeniul telecomunicatiilor si informaticii.

 (3) Modul si conditiile de eliberare, modificare, reinnoire, suspendare si retragere a licentelor, eliberarea copiilor si duplicatelor de pe acestea se stabilesc de Regulamentul privind eliberarea licentelor in domeniul telecomunicatiilor si informaticii, elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale art.5, 8 si 9 alin.(1), art.18, art.22 alin.(6), (7), (8) si art.23 din Legea privind licentierea unor genuri de activitate, aprobat de agentie si publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 Art.25 - (1) Licentele eliberate de agentie sint valabile pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Agentia poate impune anumite conditii pentru unele regiuni, orase, sate sau retele de telecomunicatii.

 (2) Licenta se elibereaza pentru un anumit tip de servicii de telecomunicatii sau informatica.

 (3) Licentele se elibereaza de agentie prin incredintare directa sau prin concurs, contra plata.

 

 Art.26. - (1) Instalarea, exploatarea si intretinerea sistemelor de radiodifuziune si televiziune prin cablu si prin eter fac obiectul licentei tehnice.

 (2) Orice persoana poate utiliza frecventele radio pentru scopuri civile in baza licentei eliberate de agentie sau in baza autorizatiei de utilizare a echipamentelor de radiocomunicatii, eliberate de Inspectoratul de Stat al Comunicatiilor, in cazul cind eliberarea licentei nu este prevazuta.

 

 Art.27. - Refuzul de a elibera licenta va fi argumentat.

 Solicitantul caruia i s-a refuzat acordarea licentei se poate adresa, in termen de 6 luni din data primirii refuzului, instantei judecatorestimcompetente.

 

 Art.28. - (1) Licenta se elibereaza unei anumite persoane si nu este transmisibila.

 (2) Titularul de licenta este obligat sa indeplineasca conditiile licentei, sa achite regulat platile de reglementare, sa puna la dispozitia agentiei datele statistice, alte documente si informatii, stipulate la art.10 alin.(1) lit.f) si lit.g) din prezenta lege, iar operatorii dominanti pe piata sint obligati sa prezinte si documentele pentru aprobarea tarifelor. Tarifele aprobate vor fi facute publice de

 catre titularul licentei cu cel putin 15 zile inainte de punerea lor in aplicare.

 (3) In cazul in care titularul de licenta incalca conditiile licentei si/sau prevederile legilor si/sau altor acte normative din domeniul telecomunicatiilor si informaticii, agentia emite o decizie

 executorie privind incetarea incalcarii si/sau luarea unor masuri de lichidare a consecintelor ei. Titularul de licenta poate ataca decizia agentiei in instanta de contencios administrativ. Intentarea actiunii nu suspenda executarea deciziei agentiei pe perioada examinarii ei in instanta judecatoreasca, cu exceptia cazului cind instanta decide altfel.

 

 Art.29. - (1) Licenta tehnica se acorda pentru perioada de valabilitate a licentei de emisie.

 (2) Licenta generala se acorda pentru o perioada de 5 ani, iar cea individuala pentru o perioada de cel mult 15 ani, cu drept de reinnoire.

 

 Art.30. - Licenta poate fi suspendata sau retrasa, partial sau total, de catre agentie in cazul in care titularul ei incalca conditiile prevazute in licenta sau prevederile legale si cele reglementare.

 

 Art.31. - (1) Agentia asigura informarea publicului privind modul de plata pentru eliberarea licentelor individuale.

 (2) Agentia publica informatie privind licentele eliberate, procesul de tender pentru licentele individuale si date statistice referitoare la licente.

 

 Capitolul V

 PREVEDERI SPECIALE

 PENTRU RADIOCOMUNICATII

 

 Art. 32. - Spectrul de frecvente radio este patrimoniu national.

 

 Art. 33. - Spectrul national de frecvente radio este gestionat de Comisia de stat pentru frecvente radio, subordonata Guvernului. Comisia actioneaza conform Regulamentului Comisiei de stat pentru frecvente radio, aprobat de catre Guvern.

 

 Art. 34. - Comisia de stat pentru frecvente radio elaboreaza si promoveaza politica de stat privind distribuirea si utilizarea spectrului de frecvente radio si pozitiilor orbitelor geostationare.

 

 Art. 35. - Comisia de stat pentru frecvente radio aproba Tabelul National al benzilor de frecvente radio pentru necesitatile civile, de aparare si de securitate, precum si modul de repartizare a frecventelor in benzile de utilizare comune.

 

 Art.36. - (1) Benzile de frecvente radio preconizate pentru scopuri civile sint atribuite de minister. Frecventele radio pentru scopuri civile sint planificate si coordonate de catre Inspectoratul de Stat al

 Comunicatiilor.

 (2) Plata pentru frecventa radio acordata se achita Inspectoratului de Stat al Comunicatiilor conform tarifelor in vigoare aprobate de minister.

 

 Art. 37. - Refuzul de acordare a licentelor pentru elaborarea, fabricarea, exploatarea, intretinerea si utilizarea statiilor si echipamentelor de emisie si pentru prestarea de servicii de radiocomunicatii va fi justificat, daca:

 a) nu exista frecvente disponibile;

 b) nu se respecta cerintele de compatibilitate electromagnetica;

 c) radiofrecventele cerute nu corespund benzilor de frecvente pentru aceste scopuri;

 d) in caz de neconformitate a obiectului licentei cu actele normative sau conditiile tehnice.

 

 Art. 38. - (1) Echipamentele emitatoare de frecvente radio sint fabricate, procurate, exploatate si intretinute in corespundere cu regulamentele telecomunicatiilor.

 (2) Se interzice exploatarea mijloacelor radioelectronice care nu corespund normelor de emisie radioelectronica sau provoaca perturbatii in functionarea echipamentelor si retelelor de telecomunicatii.

 (3) Se interzice instalarea si/sau utilizarea statiilor de radiocomunicatii, inclusiv a antenelor de emisie, fara coordonarea instalarii cu Inspectoratul de Stat al Comunicatiilor si fara obtinerea din partea acestuia a autorizatiei pentru utilizare.

 

 Art.39. - (1) Autoritatea de stat imputernicita sa exercite pe teritoriul Republicii Moldova controlul asupra mijloacelor radioelectronice, ce emit unde electromagnetice si sint preconizate pentru scopuri civile, precum si controlul prezentei marcilor si certificatelor de conformitate a echipamentelor si cablurilor din domeniul telecomunicatiilor si informaticii, este Inspectoratul de Stat al Comunicatiilor.

 (2) Inspectoratul de Stat al Comunicatiilor efectueaza contra plata planificarea, coordonarea, inclusiv la nivel international, gestionarea, monitorizarea frecventelor radio preconizate pentru scopuri civile, coordonarea instalarii si monitorizarea pe teritoriul Republicii Moldova a echipamentelor, ce emit unde electromagnetice si sint preconizate pentru scopuri civile.

 (3) Inspectoratul de Stat al Comunicatiilor este in drept sa exercite, in limitele competentei sale, controlul respectarii legislatiei in domeniul comunicatiilor, sa aiba acces la documentatia ce tine de activitatea in acest domeniu, in modul stabilit de legislatie.

 

 Capitolul VI

 RESPONSABILITATI

 

 Art. 40. - Persoanele fizice si juridice care incalca prevederile prezentei legi poarta raspundere administrativa, materiala sau penala conform legislatiei.

 

 Capitolul VII

 DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

 Art. 41. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.

 

 Art. 42. - Guvernul, in termen de o luna:

 - va pune actele sale normative in concordanta cu legea nominalizata;

 - va aproba Regulamentul cu privire la tarife al Ministerului Comunicatiilor si Informaticii si va asigura publicitatea tarifelor;

 - va aproba Regulamentul Comisiei de stat pentru frecvente radio.

 

 Art.43. - Provizoriu, pina la 31 decembrie 2003, se mentine dreptul exclusiv al Societatii pe Actiuni "Moldtelecom" de a presta servicii de telefonie fixa internationala si interurbana, inclusiv telefonie in baza protocolului Internet (telefonia I.P.), de terminatie a traficului international in reteaua de telecomunicatii publica comutata si prin apel international reversat (call back), cu exceptia serviciilor personale prin satelit (S-PCS).

 

 PRESEDINTELE

 PARLAMENTULUI Petru LUCINSCHI

 

Chisinau, 7 iulie 1995.

Nr. 520-XIII.

 

 *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului nr. 1546-XIII din

 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176. Modificata prin

 Legile Republicii Moldova:

 1) nr. 1009-XIII din 22.10.96 - Monitorul Oficial, 1996, nr. 80, art.

 157;

 2) nr. 195-XIII din 12.11.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 114-115,

 art. 692;

 3) nr. 263-XIII din 24.12.98 - Monitorul Oficial, 1999, nr. 62-64,

 art. 288;

 4) nr. 842-XIV din 25.02.00 - Monitorul Oficial, 2000, nr. 59-62, art.

 403;

 5) nr. 170-XV din 18.05.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 62, art. 416;

 6) nr. 340-XV din 06.07.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 97-99, art.

 771;

 7) nr. 417-XV din 26.07.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 108-109,

 art. 824;

 8) nr. 745-XV din 21.12.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 27-28, art.

 144.

 

 

Trascina file per caricare