Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL  SOROCA                                                               СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                         

CONSILIUL ORĂŞENESC SOROCA                                                    ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   СОРОКА

 

DECIZIE nr.3/21

din 16 august 2007

 

Cu privire la examinarea Demersului

Mitropoliei Basarabiei, Parohia Ortodoxă

Română „Sfînta cuvioasa Parascheva”.

 

 

Examinînd Demersul Mitropoliei Basarabiei, Parohia Ortodoxă Română  „Sfînta Cuvioasa Parascheva” cu sediul în or. Soroca, în persoana preotului paroh Radu Russu, referitor la reexaminarea chestiunii „Cu privire la alocarea terenului pentru construcţia şi amplasarea bisericii „Sfînta Cuvioasa Parascheva” Mitropolia Basarabiei pe str. Ion Creangă colţ cu str. P. Rareş (pe locul fostei estrade de vară); demersul grupului de consilieri cu solicitarea includerii în ordinea de zi a şedinţei chestiunea cu privire la reexaminarea cererii Bisericii „Sfînta Parascheva” şi în temeiul Legii RM privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996; Legea spaţiilor verzi (art. 20 (3); art. 3, 7 al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004;  art.  14, 15, 16 din Legea RM despre culte nr. 979-XII din 24.03.1992;  art. 14 (2) c) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc DECIDE:

            1. Se permite formarea bunului imobil din teritoriul scuarului „Ion Creangă” din str. I. Creangă pentru proiectarea şi construcţia bisericii „Sfînta cuvioasa Parascheva”.

            2. În conformitate cu art. 5 (1) al Legii nr. 354-XV din 27.10.2004 lucrările de formare a bunului imobil să fie executate de Oficiul Cadastral Teritorial Soroca.

            3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina viceprimarului pe probleme de construcţie, servicii comunale, arhitectului Grigore Guţu şi inginerului cadastral Ala Bordeianu.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                     IURIE  TĂNASE

SECRETARUL C/O                                                                 LARISA  DESPA

 

 

Trascina file per caricare