Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról

1951. évi I. törvény

1. § (1) Az állam és a vallásfelekezetek közötti ügyek intézésére, így különösen az egyes vallásfelekezetekkel kötött egyezmények és megállapodások végrehajtása és a vallásfelekezetek állami támogatása céljára Állami Egyházügyi Hivatalt kell felállítani.

(2) Az Állami Egyházügyi Hivatal a minisztertanács főfelügyelete alá tartozik. A minisztertanács főfelügyeleti jogát egyik tagja útján gyakorolja.

2. § (1) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezetére, hatáskörére, valamint működésére vonatkozó rendelkezéseket a minisztertanács rendelettel állapítja meg.

(2) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezésével és működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások fedezéséről az állami költségvetésben külön címben kell gondoskodni.

3. § Az Állami Egyházügyi Hivatal felállításával a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a vallásügyekkel kapcsolatos ügyköre megszűnik, ennek megfelelően a minisztérium elnevezésében a vallási ügykörre való utalást mellőzni kell.

4. § A jelen törvény végrehajtásáról a minisztertanács gondoskodik.

 

 

 

 

i Hivatal felállításáról

 

1. § (1) Az állam és a vallásfelekezetek közötti ügyek intézésére, így különösen az egyes vallásfelekezetekkel kötött egyezmények és megállapodások végrehajtása és a vallásfelekezetek állami támogatása céljára Állami Egyházügyi Hivatalt kell felállítani.

(2) Az Állami Egyházügyi Hivatal a minisztertanács főfelügyelete alá tartozik. A minisztertanács főfelügyeleti jogát egyik tagja útján gyakorolja.

2. § (1) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezetére, hatáskörére, valamint működésére vonatkozó rendelkezéseket a minisztertanács rendelettel állapítja meg.

(2) Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezésével és működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások fedezéséről az állami költségvetésben külön címben kell gondoskodni.

3. § Az Állami Egyházügyi Hivatal felállításával a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a vallásügyekkel kapcsolatos ügyköre megszűnik, ennek megfelelően a minisztérium elnevezésében a vallási ügykörre való utalást mellőzni kell.

4. § A jelen törvény végrehajtásáról a minisztertanács gondoskodik.

az Állami Egyházügy1951. évi I. törvény

 

§ 1 (1) casi tra la gestione dello stato e religioni, in particolare l'attuazione e il sostegno dello Stato al fine di religioni alcuni tagli di convenzioni e accordi per istituire l'Ufficio di Stato per gli affari della Chiesa.

(2) L'Ufficio di Stato per gli Affari della Chiesa sotto il Consiglio dei ministri comprende Ispettorato. Esercitata da un membro della custodia principale del Consiglio dei Ministri.

Disposizioni relative al § 2 (1) del l'Ufficio di Stato per l'organizzazione Affari Ecclesiastici, i poteri e il funzionamento del Consiglio dei Ministri regolamento stabilisce.

(2) organizzazione e personale e le altre spese relative al funzionamento del presupposto del l'Ufficio di Stato per gli affari della Chiesa devono essere fatte un titolo distinto nel bilancio dello Stato.

§ 3 del l'Ufficio di Stato per gli affari della Chiesa l'istituzione del Ministero della Religione e di Educazione ügyköre in merito alle questioni religiose terminate, il Dipartimento deve quindi essere un riferimento alla denominazione della ügykörre religiosa rimosso.

§ 4 della presente legge sull'attuazione del Consiglio dei Ministri prevede

 

Trascina file per caricare