Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

                               П О С Т А Н О В А
                  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

             Про проголошення незалежності України
 

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст.502 )
 

     Верховна    Рада    Української   Радянської   Соціалістичної
Республіки  п о с т а н о в л я є:

     Проголосити   24   серпня   1991   року   Україну  незалежною
демократичною державою.

     З моменту  проголошення  незалежності  чинними  на  території
України є тільки її Конституція  (  888-09  ),  закони,  постанови
Уряду та інші акти законодавства республіки.

     1 грудня 1991 року провести  республіканський  референдум  на
підтвердження акта проголошення незалежності.
 

 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 24 серпня 1991 року
          N 1427-XII
 

                              А К Т
                ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

     Виходячи із  смертельної  небезпеки,  яка  нависла  була  над
Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19  серпня  1991
року,

     -  продовжуючи  тисячолітню   традицію   державотворення   на
Україні,

     - виходячи з права на самовизначення, передбаченого  Статутом
ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

     -  здійснюючи  Декларацію  про державний суверенітет України,
Верховна  Рада  Української  Радянської  Соціалістичної Республіки
урочисто

                       п р о г о л о ш у є

н е з а л е ж н і с т ь   У к р а ї н и  та створення  самостійної
української держави - УКРАЇНИ.

     Територія України є неподільною і недоторканною.

     Віднині   на   території   України  мають  чинність  виключно
Конституція і закони України.

     Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

                                             ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
     24 серпня 1991 року

 

Trascina file per caricare