Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:


Парламентська Асамблея

 

Неофіційний переклад оприлюднюється
з дозволу делегації Верховної Ради України в ПАРЄ

  Документ № 10676
5 жовтня 2005 року

Виконання обов’язків та зобов’язань Україною

Співдоповідачки Комітету з питань виконання обов’язків та зобов’язань державами-членами Ради Європи (Моніторинговий комітет): Ганне Северинсен ( Данія, Альянс лібералів і демократів для Європи) та Ренате Вольвенд (Ліхтенштейн, Група Європейської народної партії)

Резолюція № 1466 (2005) про виконання обов’язків та зобов’язань Україною

[…]

13.18. встановити чіткі правила повернення церковного майна, як це вимагається підпунктом 11.xi. Висновку №190 (1995);

[…]

Рекомендація № 1722 (2005) про виконання обов’язків та зобов’язань Україною

[…]

270.      Законодавству України все ще бракує ефективних правових способів повернення церковного майна. До цього часу таке повернення здійснювалося несистематично на підставі постанови Верховної Ради від 1991 року та кількох указів президента. Правова проблема реституції в основному породжена тим, що релігійні об’єднання[210] не мають права на отримання статусу юридичної особи і, таким чином, не можуть володіти майном. Більшість організацій, які володіли майном, яке має бути повернене, перестали існувати, а Православна Церква представлена декількома організаціями. Це призводить до практики повернення майна ad hoc[211], що повністю залежить від преференцій органів місцевої влади і що в більшості випадків тягне за собою не відновлення права власності, а передачу майна у безоплатну оренду. Тому ми закликаємо українське керівництво виробити чіткі правила повернення майна релігійних організацій.

[…]

 

Trascina file per caricare