Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Щодо земель релігійних громадПо состоянию на 27 марта 2007 года 

- На главную страницу -

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

ЛИСТ

(29.04.2003  N 14-11-11/2704)

Усі землі в межах  території  України  за  основним  цільовим призначенням поділяються на дев'ять самостійних категорій (ст.  19 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).  А саме: на землі житлової та громадської забудови, сільськогосподарського, природно-заповідного, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення,  землі лісового й водного фонду, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони.

Відповідно до  класифікації  земель   діючої   Інструкції   з заповнення  державної  статистичної звітності з кількісного обліку земель, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 05.11.1998 р. N 377 ( z0788-98 ), зареєстрованої

Міністерством юстиції України 14.12.1998 р. за N 788/3228, релігійні організації належать до "інших громадських організацій" (шифр рядка 47), а це, зокрема, зареєстровані релігійні організації - православні,  греко-католицькі,  протестантські, іудейські, мусульманські та інші релігійні  організації, крім підсобних господарств релігійних  організацій, в тому  числі господарств монастирів.

А згідно зі ст.  38 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) до земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд,  інших об'єктів загального користування.  Таким

чином,  земельні  ділянки,  на  яких  розміщені  культові  споруди релігійних організацій, належать до земель житлової та громадської забудови.

 

У ч.  1  ст.  82  Земельного  кодексу  України  (  2768-14  ) зазначено,   що  юридичні  особи  України  (засновані  громадянами України або юридичними  особами  України)  можуть  набувати  право власності  на  земельні  ділянки  для  здійснення  підприємницької

діяльності  у  разі  придбання   за   договором   купівлі-продажу, дарування,   міни,   іншими  цивільно-правовими угодами,  внесення земельних ділянок  засновниками  до  статутного  фонду,  прийняття спадщини, виникнення інших підстав, передбачених законом.

 

Згідно зі ст. 92 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) право постійного користування земельною ділянкою із земель державної  та комунальної  власності  набувають  лише підприємства,  установи та організації, що належать до державної або комунальної власності. 

Підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (ст. 1 Закону України "Про підприємства в Україні" від  27.03.1991  р. N 887-XII (887-12). Поняття "комунальне підприємство" визначено у ст. 2 цього  Закону, відповідно до якої комунальним підприємством є підприємство, засноване на власності відповідної територіальної  громади. А державне підприємство - це засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Релігійна громада не може бути  віднесена  до  зазначеної категорії юридичних осіб, а тому й не може бути, згідно з діючим законодавством, суб'єктом права постійного користування на землю. Оскільки релігійні  організації відповідно до положень Закону

України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991 р. N 987-XII(987-12) не можуть займатися підприємницькою діяльністю та не належать до організацій державної або комунальної власності і згідно з положеннями Земельного

кодексу України не можуть набути право власності на землю або право постійного користування землею, то релігійним громадам можуть надаватись земельні ділянки виключно в оренду.

 

Заступник Голови Комітету                              В.Жмуцький