Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви
 
(р о з п о р я д ж е н н я, президента україни м. Київ, 23 вересня 2005 року,N 1172/2005-рп)

 

 

     З метою     забезпечення    зміцнення    соціально-політичної стабільності,  утвердження міжетнічної,  міжконфесійної злагоди  в суспільстві, додержання загальновизнаних стандартів захисту прав і свобод людини у цих сферах:

     1. Кабінету Міністрів України:

     1) розробити  за   участю   наукових   установ,   громадських організацій національних   меншин  і  затвердити  до  1  листопада 2005 року державну програму  зміцнення  міжнаціонального  миру  та злагоди    в    Україні,   запобігання   виникненню   міжетнічних,
міжконфесійних конфліктів, передбачивши, зокрема, конкретні заходи з   утвердження  ідей  міжнаціональної  злагоди,  толерантності  у відносинах між представниками різних національностей та  конфесій, підтримки  національних  культурних традицій,  внесення необхідних змін  до  навчальних  програм  і  планів,  проведення  відповідних наукових досліджень;

     2) забезпечити підготовку та проведення в 2006 році заходів у зв'язку  з  65-ю  річницею  трагедії   Бабиного   Яру,   утворення відповідного  організаційного  комітету  за  участю  представників громадських   організацій,   затвердження   плану    заходів    та фінансування його реалізації;

     3) розглянути до 15 жовтня 2005 року питання щодо створення в установленому порядку державного історико-культурного  заповідника
"Бабин Яр";

     4) вжити  невідкладних  заходів  щодо  відновлення діяльності міжвідомчої комісії,  передбаченої Указом Президента  України  від 21 березня  2002  року  N 279 ( 279/2002 ) "Про невідкладні заходи  щодо  остаточного  подолання  негативних  наслідків   тоталітарної
політики  колишнього  Союзу  РСР  стосовно  релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій".

     2. Державному комітету телебачення  і  радіомовлення  України забезпечувати  висвітлення  у  засобах  масової інформації заходів щодо виконання цього Розпорядження.
 

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 

 

Trascina file per caricare