Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій

 

(У к а з президента україни м. Київ, 21 березня 2002 року N 279/2002)


 
     З метою   остаточного    подолання    негативних    наслідків тоталітарної   політики   колишнього   Союзу   РСР  щодо  релігії, забезпечення відновлення порушеної справедливості,  захисту прав і законних  інтересів  релігійних  організацій,  дальшого процесу їх морально-політичної  реабілітації,  поліпшення  відносин  взаємної релігійної  і світоглядної терпимості,  створення сприятливих умов для  утвердження  принципів  свободи  совісті   та   віросповідної рівності  п о с т а н о в л я ю:

     1. Кабінету Міністрів України:

     утворити до   1  травня  2002  року  міжвідомчу  комісію  для підготовки пропозицій щодо відновлення прав  церков  і  релігійних  організацій,  які  були  порушені  внаслідок  проведення  колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії,  та опрацювання
механізмів подолання негативних наслідків такої політики;

     розробити до  1 вересня 2002 року перспективний план заходів,  спрямованих на відновлення  порушених  прав  церков  і  релігійних організацій, зокрема на повернення їм колишніх культових будівель, іншого церковного майна (в тому числі приміщень), що перебувають у державній власності і використовуються не за призначенням;

     передбачати під  час  розроблення проектів Державного бюджету України на 2003 та наступні роки видатки,  пов'язані з реалізацією органами  виконавчої  влади  плану  заходів,  зазначеного в абзаці третьому цієї статті.

     2. Міністерству освіти і науки України,  Державному  комітету України  у  справах  релігій  разом  з Академією педагогічних наук  України  за  участю  церков  і  релігійних  організацій  розробити пропозиції   щодо   впровадження   духовно-моральних  цінностей  у
навчально-виховний процес та подати їх у встановленому порядку  на розгляд Кабінету Міністрів України.

     3. Державному комітету інформаційної політики,  телебачення і радіомовлення України забезпечити  широке  висвітлення  в  засобах масової  інформації  заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків  тоталітарної  політики  стосовно релігії та відновлення
порушених прав церков і релігійних організацій.

     4. Рекомендувати   органам   місцевого  самоврядування  вжити заходів  з  відновлення  порушених  прав   церков   і   релігійних організацій,   зокрема   щодо  повернення  їм  колишніх  культових будівель,  іншого церковного майна (в тому  числі  приміщень),  що
перебувають  у  комунальній  власності  і  використовуються  не за призначенням.

 Президент України                                         Л.КУЧМА

 

Trascina file per caricare