Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна

(м.Київ, 4 березня 1992 року N 125)

 

У К А З  ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ
 

     Враховуючи  численні  прохання  релігійних  організацій   про повернення  їм  культових  будівель  та  іншого  майна,  що   було  незаконно вилучене з церковного вжитку,  п о с т а н о в л я ю:

     1. Кабінету  Міністрів  України  за  участю  органів  охорони пам'яток історії  та  культури  визначити,  які  з  перелічених  у постанові Ради Міністрів  України  від  5  квітня  1991  р.  N  83 (  83-91-п  ) пам'яток архітектури можуть бути передані відповідно до закону релігійним організаціям.

     2.  Міністерству  культури  України,  Міністерству   фінансів України, Фонду  державного  майна  України,  виконавчим  комітетам Київської обласної та Київської міської Рад народних  депутатів  і музейному     об'єднанню        "Києво-Печерський        державний
історико-культурний заповідник" до 1 січня 1993  року  вирішити  у встановленому  порядку  питання  про  відселення    з    території заповідника  всіх  організацій  та  установ,  діяльність  яких  не пов'язана з виконанням його статутних завдань.

     3.  Раді  Міністрів  Кримської  АРСР,  виконавчим   комітетам обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських  Рад  народних депутатів:

     протягом  1992-1993  років  здійснити  передачу    релігійним громадам  у  власність  чи  безоплатне   користування    культових будівель, що використовуються не за призначенням;

     організувати інвентаризацію культового майна, що зберігається у фондах державних музеїв і архівів, для вирішення у встановленому порядку питання про можливість  його  подальшого  використання  за призначенням;

     сприяти  релігійним  організаціям  у    зведенні    культових будівель,  створенні  матеріальної  бази  добродійної  діяльності, організації центрів соціальної адаптації громадян, що  повернулися з місць позбавлення волі.

     4. Указ набуває чинності з дня його підписання.
 

 Президент України                                    Л.КРАВЧУК

 

 

Trascina file per caricare