Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про реєстрацію змін до Статуту мусульманської релігійної громади (м. Миколаїв, вул. Нахімова, 56)

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.06.2004 р. N 263-р

Про реєстрацію змін до Статуту мусульманської релігійної громади (м. Миколаїв, вул. Нахімова, 56)

Відповідно до статей 2, 13, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 8, 12, 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", на підставі заяви віруючих зареєструвати зміни до Статуту мусульманської релігійної громади (м. Миколаїв, вул. Нахімова 56), зареєстрованого розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 липня 2002 р. N 389-р (додається).

 

Голова облдержадміністрації  

О. М. Гаркуша 

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 8 червня 2004 р. N 263-р 

Зміни до Статуту мусульманської релігійної громади м. Миколаєва
(Статут зареєстровано розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації від 19.07.2002 р., N 389-р)

1. Текст п. 1.2 Статуту викласти в такій редакції: "Громада входить до складу Духовного управління мусульман України (далі ДУМУ). У своїй релігійній та адміністративно-фінансовій діяльності Громада підзвітна ДУМУ";

2. Пункт 5.3 доповнити таким реченням: "У виключних випадках Збори Громади скликає голова ДУМУ";

3. В пункті 10.5 слова: "іншій мусульманській релігійній організації" замінити словами: "передається ДУМУ".

Підстава: рішення Загальних зборів віруючих Мусульманської релігійної громади м. Миколаєва. Протокол від 01.02.2004 р. N 3.

____________

 

Trascina file per caricare