Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2001 р. № 1729
Київ

Про забезпечення споживачів природним газом

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 104 від 21.01.2003
№ 480 від 07.04.2003
№ 1318 від 21.08.2003
№ 1686 від 29.10.2003
№ 2051 від 26.12.2003
№ 67 від 22.01.2004
№ 244 від 02.03.2006
№ 813 від 09.06.2006
№ 1697 від 08.12.2006
№ 31 від 16.01.2007
Указом Президента
№ 552/2007 від 25.06.2007
Постановами КМ
№ 1244 від 17.10.2007
№ 1403 від 24.12.2007
№ 41 від 06.02.2008
№ 247 від 26.03.2008
№ 1011 від 19.11.2008
№ 36 від 28.01.2009
№ 989 від 03.09.2009
№ 1241 від 25.11.2009
№ 156 від 11.02.2010
№ 428 від 16.06.2010
№ 549 від 05.07.2010
№ 841 від 03.08.2011
№ 268 від 05.04.2012
№ 939 від 03.10.2012
№ 720 від 26.09.2013
№ 81 від 25.03.2014}

{У тексті Постанови слова “дочірня компанія “Газ України” в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ № 939 від 03.10.2012}

З метою надійного забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, підвищення відповідальності за своєчасне проведення розрахунків Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення споживачів природним газом (додається).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

2. Установити, що потреба в природному газі задовольняється:

1) населення - з ресурсу природного газу, який формується за рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарськими товариствами, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність, укладених за участю зазначених підприємств і товариств, та/або уповноваженими такими договорами особами Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" всього обсягу природного газу (в тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом находження та розподілу природного газу по Україні, що затверджений Кабінетом Міністрів України), а у разі нестачі - за рахунок інших ресурсів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 41 від 06.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 989 від 03.09.2009, № 428 від 16.06.2010, № 549 від 05.07.2010, № 81 від 25.03.2014}

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” є уповноваженим суб’єктом з формування ресурсу природного газу для населення та споживачів України і зобов’язана забезпечити гарантованих постачальників ресурсом природного газу в необхідному йому обсязі.

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 989 від 03.09.2009, № 428 від 16.06.2010; в редакції Постанови КМ № 939 від 03.10.2012}

Підприємства, зазначені в абзаці першому цього підпункту, а також учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких розмір внеску підприємств, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств перевищує 50 відсотків загального розміру внесків учасників договорів про спільну діяльність, реалізують видобутий природний газ (за винятком обсягів газу, що використовується видобувними підприємствами відповідно до напрямів, визначених прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу по Україні, що затверджений Кабінетом Міністрів України) виключно Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за ціною, затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в цьому абзаці.

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 41 від 06.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 05.07.2010}

Реалізація природного газу для задоволення потреб населення здійснюється суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом, за цінами, встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 989 від 03.09.2009, № 428 від 16.06.2010, № 81 від 25.03.2014}

{Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 813 від 09.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1697 від 08.12.2006; в редакції Постанови КМ № 31 від 16.01.2007}

2) установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, котелень, установлених на дахові та прибудованих, - з ресурсів імпортованого природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанов КМ № 1244 від 17.10.2007, № 41 від 06.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 428 від 16.06.2010, № 81 від 25.03.2014}

Реалізація природного газу здійснюється:

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 41 від 06.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 36 від 28.01.2009; в редакції Постанови КМ № 1241 від 25.11.2009}

для задоволення потреб установ та організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, - суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом;

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1241 від 25.11.2009}

для задоволення потреб суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, котелень, установлених на даху та прибудованих, - Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом;

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1241 від 25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 05.07.2010}

{Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1697 від 08.12.2006}

{Підпункт 3 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 03.10.2012}

4) газодобувних підприємств для виробничо-технологічних витрат і власних потреб, а також виробництва скрапленого газу - за рахунок обсягів природного газу власного видобутку;

{Підпункт 4 пункту 2 в редакції Постанов КМ № 31 від 16.01.2007, № 1244 від 17.10.2007}

{Підпункт 5 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 939 від 03.10.2012}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 104 від 21.01.2003, № 1318 від 21.08.2003, № 2051 від 26.12.2003, № 67 від 22.01.2004; в редакції Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

3. Установити, що в 2006 році природний газ, ввезений на митну територію України за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України, та оформлений митними органами в режимі випуску у вільний обіг із звільненням від обкладення податком на додану вартість, реалізується Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та дочірнім підприємством "Газ-тепло", а також суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, із застосуванням нульової ставки податку на додану вартість (крім постачання населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, які не є платниками зазначеного податку), за наявності:

договорів на таке придбання із зазначенням, кому належить поставлений газ;

договорів на власну поставку такого газу з обов'язковим зазначенням, кому належить поставлений газ та індивідуального податкового номера споживача - платника податку на додану вартість;

вантажосупровідних документів (товаротранспортних і податкових накладних, актів приймання-передачі), в яких обов'язково зазначається кому належить поставлений газ, суб'єкт господарювання та його індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та дочірнє підприємство "Газ-тепло", суб'єкти господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, під час виконання операцій з продажу природного газу, ввезеного Компанією на митну територію України за зовнішньоекономічними контрактами, забезпечують ведення окремого бухгалтерського і податкового обліку та складення щомісячного балансу надходження і розподілу такого природного газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (з урахуванням даних  і дочірнього підприємства "Газ-тепло" та суб'єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом) не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним, подає Державній податковій адміністрації інформацію про обсяги надходження та розподіл природного газу (у кількісному і вартісному виразі), оподаткування операції з продажу природного газу якого здійснено за нульовою ставкою із зазначенням таких обсягів по регіонах та категоріях споживачів.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 104 від 21.01.2003, № 480 від 07.04.2003, № 1686 від 29.10.2003, № 67 від 22.01.2004; в редакції Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

4. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити своєчасне проведення в повному обсязі розрахунків за спожитий природний газ установами та організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

5. Керівникам органів виконавчої влади вжити заходів до недопущення фактів надання споживачам рекомендацій щодо вибору постачальників природного газу і втручатися в дії працівників газотранспортних і газодобувних підприємств, уповноважених Міністерством енергетики та вугільної промисловості на припинення (обмеження) газопостачання споживачам, пов'язані з припиненням (обмеженням) в установленому порядку постачання природного газу споживачам. Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення належних умов для роботи таких працівників.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 22.01.2004; в редакції Постанови КМ № 244 від 02.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 41 від 06.02.2008, № 841 від 03.08.2011, № 268 від 05.04.2012}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 67 від 22.01.2004}

6. Експортні зобов'язання Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" виконуються за рахунок обсягів природного газу, видобутого її дочірньою компанією "Укргазвидобування", в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України.

{Постанову доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ № 41 від 06.02.2008}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1697 від 08.12.2006}

8. Міністерству палива та енергетики разом з Міністерством економіки, Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства і Національною комісією регулювання електроенергетики розробити до 1 червня 2006 р. норми використання та розподілу природного газу теплоенергетичними підприємствами для виробництва електричної і теплової енергії.

{Постанову доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ № 104 від 21.01.2003; в редакції Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

9. Установити, що постачання природного газу промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання здійснюється в обсягах, що не перевищують нормативів, встановлених ліцензійними умовами.

{Постанову доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 104 від 21.01.2003; в редакції Постанов КМ № 67 від 22.01.2004, № 244 від 02.03.2006}

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 37

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. № 1729

ПОРЯДОК
забезпечення споживачів природним газом

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

{У тексті Порядку слово “Мінпаливенерго” замінено словом “Міненерговугілля” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 268 від 05.04.2012}

1. Міненерговугілля, Мінекономіки і НКРЕ разом з НАК "Нафтогаз України" щороку розробляють прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні (з поквартальною розбивкою) з урахуванням потреби в ньому національної економіки, бюджетних установ та організацій, населення, а також можливостей газотранспортної системи і не пізніше ніж 20 грудня року, що передує планованому, подають на затвердження Кабінету Міністрів України.

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 244 від 02.03.2006, № 1244 від 17.10.2007}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

3. Контроль за дотриманням прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні здійснюють Мінекономіки, Міненерговугілля, НКРЕ.

НАК "Нафтогаз України" до 25 числа місяця, що настає за звітним, подає до НКРЕ інформацію про використання природного газу в розрізі регіонів.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 67 від 22.01.2004, № 244 від 02.03.2006; в редакції Постанови КМ № 1244 від 17.10.2007}

4. НАК "Нафтогаз України" на основі прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні розробляє на кожний наступний місяць розрахунковий (плановий) баланс надходження та розподілу природного газу в Україні, який не пізніш як за три дні до початку місяця доводиться до відома Міненерговугілля, Мінфіну, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та НКРЕ.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1011 від 19.11.2008}

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 41 від 06.02.2008}

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 244 від 02.03.2006, № 813 від 09.06.2006, № 1697 від 08.12.2006; в редакції Постанови КМ № 1244 від 17.10.2007}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 104 від 21.01.2003}

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 247 від 26.03.2008}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 67 від 22.01.2004}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 104 від 21.01.2003}

9. Постачальниками природного газу можуть бути суб'єкти господарської діяльності, які в установленому порядку отримали ліцензію на постачання природного газу.

10. Постачальники природного газу:

{Абзац другий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

у разі постачання природного газу за регульованим тарифом укладають з газотранспортними і газодобувними підприємствами та суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на здійснення розподілу природного і нафтового газу, договори про транспортування природного газу;

{Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 22.01.2004; в редакції Постанов КМ № 244 від 02.03.2006, № 41 від 06.02.2008, № 549 від 05.07.2010}

{Абзац четвертий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 549 від 05.07.2010}

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" укладає з газотранспортними, газодобувними підприємствами та суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на здійснення розподілу природного і нафтового газу, договори про транспортування природного газу;

{Абзац пункту 10 в редакції Постанов КМ № 41 від 06.02.2008, № 549 від 05.07.2010}

{Абзац пункту 10 скасовано у зв'язку із скасуванням підпункту 2 пункту 2 змін, затверджених Постановою КМ № 31 від 16.01.2007, на підставі Постанови КМ № 1403 від 24.12.2007}

забезпечують страховий запас газу в розмірі 10 відсотків договірних квартальних обсягів його поставки споживачам у натуральній формі, крім обсягів його використання на власні потреби. Природний газ, який закачується НАК "Нафтогаз України" до підземних сховищ газу відповідно до затвердженого прогнозного балансу його надходження та розподілу по Україні, є страховим запасом газу для забезпечення потреб споживачів України, з якими підприємства, що перебувають в корпоративному управлінні НАК "Нафтогаз України", уклали договори на постачання природного газу;

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 244 від 02.03.2006}

подають Міненерговугілля, НАК "Нафтогаз України" та НКРЕ не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу інформацію про укладені договори на його поставку, довідку про наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та споживачами;

забезпечують разом з газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз України" та суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, облік реалізованого газу;

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 244 від 02.03.2006}

укладають з газотранспортними і газодобувними підприємствами, уповноваженими Міненерговугіллям на припинення (обмеження) газопостачання споживачам, та суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, договори на виконання робіт, пов'язаних з припиненням (обмеженням) в установленому порядку постачання природного газу споживачам-боржникам;

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 104 від 21.01.2003, № 67 від 22.01.2004, № 244 від 02.03.2006; в редакції Постанови КМ № 41 від 06.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 841 від 03.08.2011, № 268 від 05.04.2012}

подають за підсумками роботи за відповідний місяць до Міненерговугілля та НКРЕ не пізніше ніж через 20 днів після закінчення звітного періоду погоджений з газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз України" та суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, звіт про надходження газу та його реалізацію за регіонами, стан створення та використання страхового запасу газу, розрахунки з експортерами або газодобувними підприємствами за поставлений споживачам газ, а також розрахунки споживачів з постачальниками за фактично використаний газ.

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 244 від 02.03.2006}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 104 від 21.01.2003}

12. Газотранспортні та газодобувні підприємства НАК "Нафтогаз України", а також суб'єкти господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу:

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 244 від 02.03.2006}

забезпечують рівні умови доступу до газотранспортної системи для всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності;

забезпечують транспортування природного газу в обсягах, визначених постачальниками за регульованим тарифом, відповідно до договорів, укладених із зазначеними постачальниками;

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 22.01.2004; в редакції Постанов КМ № 244 від 02.03.2006, № 31 від 16.01.2007, № 41 від 06.02.2008, № 549 від 05.07.2010}

забезпечують транспортування природного газу в обсягах, визначених постачальниками за нерегульованим тарифом Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", відповідно до договорів, укладених із зазначеними постачальниками;

{Абзац пункту 12 в редакції Постанов КМ № 41 від 06.02.2008, № 549 від 05.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 03.10.2012}

забезпечують транспортування природного газу в обсягах, визначених постачальниками за нерегульованим тарифом (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), відповідно до договорів, укладених із споживачами природного газу;

{Абзац пункту 12 в редакції Постанов КМ № 41 від 06.02.2008, № 549 від 05.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 03.10.2012}

{Абзац пункту 12 скасовано у зв'язку із скасуванням абзацу третього підпункту 3 пункту 2 змін, затверджених Постановою КМ № 31 від 16.01.2007, на підставі Постанови КМ № 1403 від 24.12.2007}

виконують диспетчерські функції з контролю та регулювання надходження і реалізації природного газу;

ведуть приладовий облік і здійснюють контроль за якістю газу, протранспортованого та реалізованого споживачам;

{Абзац пункту 12 в редакції Постанови КМ № 41 від 06.02.2008}

обмежують або припиняють подачу газу споживачам в установленому порядку у разі неповного проведення розрахунків за спожитий природний газ та надані послуги з його транспортування та розподілу, або для яких постачальником не виділено планових обсягів (лімітів) поставки природного газу. При цьому відповідальність за наслідки дій з припинення подачі газу несе сторона, яка не виконала умов відповідних договорів;

{Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 244 від 02.03.2006, № 41 від 06.02.2008}

відповідно до порядку оформлення актів приймання-передачі газу підписують до 5 числа місяця, що настає за звітним, акти приймання-передачі газу, що пройшов через газорозподільні станції;

складають разом із споживачами та постачальником газу акти про обсяги газу, використаного за місяць, і на підставі цих актів складають до 10 числа місяця, що настає за звітним, реєстри обсягів реалізації газу.

13. Постачання природного газу всім категоріям споживачів здійснюється тільки за умови забезпечення його 100-відсоткової оплати грошима, крім розрахунків фінансовими казначейськими векселями згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683 “Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 73, ст. 2693).

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 26.09.2013}

13-1. У разі реорганізації суб'єкта господарювання, у якого на момент реорганізації залишилася заборгованість з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, правонаступником за зазначеними борговими зобов'язаннями у повному обсязі визнається суб'єкт господарювання, до якого перейшло право власності (володіння або користування) на основні засоби реорганізованого суб'єкта господарювання.

Якщо в результаті реорганізації суб'єкта господарювання утворюється два і більше суб'єктів господарювання, до яких частково переходять права власності (володіння або користування) на основні засоби реорганізованого суб'єкта господарювання, правонаступниками за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування визнаються всі зазначені суб'єкти господарювання пропорційно до частки прав власності (володіння або користування) на основні засоби.

У разі коли суб'єкту господарювання надано в оренду цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, він визнається правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував (володів або користувався) зазначене майно.

Договори про постачання та транспортування природного газу укладаються з правонаступниками реорганізованого суб'єкта господарювання з вироблення теплової енергії виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування за попередній період.

{Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 31 від 16.01.2007}

14. У разі невиконання доручень постачальників природного газу щодо припинення (обмеження) в установленому порядку постачання газу споживачам-боржникам газотранспортні і газодобувні підприємства, уповноважені Міненерговугіллям на припинення (обмеження) газопостачання споживачам, несуть відповідальність згідно з договорами.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 841 від 03.08.2011, № 268 від 05.04.2012}

Керівники газотранспортних і газодобувних підприємств НАК "Нафтогаз України", а також суб'єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, у разі невжиття заходів щодо припинення (обмеження) газопостачання споживачів, для яких постачальником не виділено планових обсягів (лімітів) поставки природного газу, несуть відповідальність в установленому законодавством порядку за безлімітно протранспортовані обсяги природного газу.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 104 від 21.01.2003, № 67 від 22.01.2004, № 244 від 02.03.2006; в редакції Постанови КМ № 41 від 06.02.2008}

14-1. Керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій вживають заходів до недопущення реорганізації суб'єктів господарювання, в результаті діяльності яких виникла заборгованість з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, без правонаступництва за зазначеними борговими зобов'язаннями, а також передачі в оренду цілісного майнового комплексу (індивідуально визначеного майна) з вироблення теплової енергії без правонаступництва за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого природного газу та послуг з його транспортування, які виникли в результаті використання зазначеного майна.

{Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 31 від 16.01.2007}

15. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих держадміністрацій несуть персональну відповідальність за часткове або повне припинення газопостачання, що сталося внаслідок несвоєчасного проведення розрахунків за спожитий природний газ, зумовленого недостатнім виділенням коштів для забезпечення природним газом споживачів, що фінансуються з відповідних бюджетів, а також внаслідок непередбачення коштів для надання пільг і субсидій окремим категоріям громадян.

{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1244 від 17.10.2007}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1244 від 17.10.2007}

 

Trascina file per caricare