Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УКАЗ
 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міністерства юстиції України

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
 N 833/2005 (
833/2005 ) від 23.05.2005 )
 

 З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою Європи та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

 

 1. Ліквідувати Державний комітет України у справах релігій, поклавши його функції, а також виконання зобов'язань на Міністерство юстиції України.

 

 2. Запровадити спрямування і координацію Міністром юстиції України діяльності Державного комітету України у справах національностей та міграції і Державного комітету архівів України шляхом:

 

 формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними центральними органами виконавчої влади;

 

 внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених цими органами проектів нормативно-правових актів та погодження проектів нормативно-правових актів зазначених органів;

 

 визначення порядку обміну інформацією між Міністерством юстиції України та цими органами;

 затвердження структури зазначених органів;

 

 внесення пропозицій Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України керівників цих органів;

 

 установлення відповідно до законодавства порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Державного комітету України у справах національностей та міграції.

 

 3. Кабінету Міністрів України:

 

 здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету України у справах релігій, та вирішити питання про утворення відповідного урядового органу державного управління у складі Міністерства юстиції України;

 

 визначити перелік об'єктів державної власності, що передаються в управління Міністерства юстиції України;

 

 переглянути граничну чисельність працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів;

 

 подати пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів законодавства стосовно утворення у складі Міністерства юстиції України урядового органу державного управління з питань державної виконавчої служби, передбачивши утворення відповідних територіальних органів для реалізації покладених на нього завдань;

 подати в установленому порядку пропозиції щодо покладення на Міністерство юстиції України функцій із забезпечення виконання законодавства з питань громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб, біженців (за винятком функцій щодо боротьби з нелегальною міграцією); ( Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 833/2005 ( 833/2005 ) від
23.05.2005 )

подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;

 

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України В.ЮЩЕНКО

 

м. Київ, 20 квітня 2005 року

N 701/2005

 

Trascina file per caricare