Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

          
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

"СВОБОДА СОВІСТІ Й ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ"

(від 6 жовтня 2005 року N 2965-IV)     Зважаючи на  висновки  та пропозиції учасників парламентських слухань "Свобода совісті й  ідентифікація  особи",  Верховна  Рада України  п о с т а н о в л я є:


     1. Схвалити   Рекомендації  парламентських  слухань  "Свобода совісті й ідентифікація особи" (додаються).


     2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України під час  розробки нормативно-правових актів,  пов'язаних із накопиченням та обробкою відомостей  про  особу,  враховувати  зауваження   і   пропозиції, висловлені учасниками парламентських слухань.


     3. Контроль  за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської  діяльності та Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН

 м. Київ, 6 жовтня 2005 року
N 2965-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 6 жовтня 2005 року N 2965-IV

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань "Свобода совісті й ідентифікація особи"

     Учасники парламентських   слухань,  що  відбулися  29  червня 2005 року,  обговоривши  проблемні  питання  свободи   совісті   й ідентифікації особи в Україні,  зазначають,  що свобода совісті та релігійна свобода є загальнолюдськими цінностями,  проте  вони  не повинні обмежувати розвиток інформаційних технологій в Україні.


     Створений в   Україні   Державний   реєстр  фізичних  осіб  - платників  податків  та  інших  обов'язкових  платежів   (далі   - Державний  реєстр) є автоматизованим банком даних для забезпечення єдиного  державного  обліку   фізичних   осіб,   які   зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів.

     Державний реєстр  є  основою  для  ведення  інших   державних інформаційних  систем, що  використовують  інформацію про фізичну особу.  Невнесення даних про особу до Державного реєстру  призведе до порушення цілісності таких інформаційних систем.


     Враховуючи необхідність  виконання  положень  Закону  України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та  інших обов'язкових платежів"  ( 320/94-ВР ) та врегулювання питання щодо внесення відмітки до паспорта громадянина України фізичній  особі, яка  за  релігійними  або  іншими  переконаннями відмовляється від прийняття   ідентифікаційного   номера, Державною податковою адміністрацією  України  разом  із  Міністерством внутрішніх справ України розроблено і спільним наказом затверджено Порядок внесення відмітки  до  паспорта  громадянина України щодо ідентифікаційного
номера фізичної особи - платника податків  та  інших  обов'язкових платежів.  Він  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції України і набрав чинності.


     Таким чином фізичним особам  надано  можливість  відмовлятися від   ідентифікаційного   номера   за   релігійними   або   іншими переконаннями.  Особи з такими відмітками обліковуються в  органах державної  податкової  служби  як  платники  податків за серією та
номером свого паспорта.


     У зв'язку з цим на практиці виникає потреба  створення  нової системи обліку для цих осіб, чисельність яких встановити практично неможливо з огляду на нечіткість визначення поняття "релігійні або інші  переконання".  Водночас  облік за серією та номером паспорта
відрізняється від ідентифікаційного номера тільки меншою кількістю цифр  та  ще  двома буквами,  що породжує проблему для облікованих таким чином під час поїздок за кордон.


     Досвід інших  країн  свідчить  про   необхідність   створення системи  саме  єдиного  автоматизованого  обліку  фізичних  осіб - платників податків.


     Повернення до паперового документообігу для обліку  платників податків   порушує   цілісність   автоматизованого   банку   даних Державного реєстру.  До того ж,  автоматизація обліку  спрощує  та підвищує  ефективність  систем  обробки  інформації  та  прийняття
управлінських рішень.


     Разом із цим слід враховувати  недоліки  нових  інформаційних технологій  щодо  можливості  нелегального поширення баз даних про особу,  оскільки  ці  дані  збираються  різними  організаціями  та державними органами.


     Крім того,    існує   загроза   розголошення   конфіденційної інформації або її використання із злочинними  намірами.  На  цьому наголошують   керівники  християнських  церков  України  у  своєму зверненні до  парламенту  з  приводу  пропозицій  запровадження  в Україні нових способів реєстрації фізичних осіб.


     У зв'язку  з цим виникає необхідність узгодження законодавчих актів України з нормами Конвенції про захист  особи  у  зв'язку  з автоматичною обробкою персональних даних.


     З метою  подальшого законодавчого вирішення питань реєстрації фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових  платежів учасники парламентських слухань  р е к о м е н д у ю т ь:


     1. Верховній Раді України:


     розглянути питання  про  визнання проекту закону про внесення змін до Закону України  "Про  Державний  реєстр  фізичних  осіб  - платників податків   та   інших  обов'язкових  платежів"  (реєстр. N 3711-1) невідкладним;


     розглядати законопроекти, пов'язані з накопиченням і обробкою відомостей про особу, тільки після надання Верховною Радою України згоди на обов'язковість Конвенції про захист  особи  у  зв'язку  з автоматичною обробкою персональних даних;


     визначити головний комітет, до відання якого будуть віднесені питання  законодавчого  врегулювання  реєстрації  фізичних   осіб, накопичення, обробки та захисту відомостей про особу.

     2. Кабінету Міністрів України:


     підготувати та  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  України проект закону про внесення змін до Закону України  "Про  Державний реєстр  фізичних  осіб  - платників податків та інших обов'язкових платежів" у  частині  щодо  альтернативних  форм  обліку  громадян
України  - платників податків та інших обов'язкових платежів,  які через релігійні або інші переконання відмовляються  від  прийняття ідентифікаційного номера;


     підготувати та  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  України проект закону про ратифікацію Конвенції про захист особи у зв'язку з автоматичною обробкою персональних даних.

Trascina file per caricare