Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 280/2002)

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 "Про Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", І з метою виконання рішення Урядового комітету соціального, науково-технічного та гуманітарного розвитку від 11.03.2002 р., протокол № 6 наказую:

1. Включити до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями до напряму 0301 "Філософія" спеціальність "Богослов 'я (Теологія)" (додаток 1).

2. З метою запровадження зазначеної спеціальності створити міжгалузеву робочу групу і затвердити її персональний склад (додаток 2).

3. Робочій групі:

3.1. Розробити концептуальні засади підготовки фахівців зі спеціальності "Богослов'я (Теологія)";
3.2. Визначити зміст підготовки зі спеціальності за відповідними освітньо-кваліфікаційнимй рівнями;
3.3. Розробити пропозиції щодо внесення доповнень до Класифікатора професій ДК 003-95 та первинних посад, що дадуть змогу використовувати випускників за цією спеціальністю.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника державного секретаря Степка М. Ф.


Міністр В. Г. Кремень

 

Trascina file per caricare