Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Меморандум

Про співпрацю Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України у справах релігій та Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій

(18 квітня 2000)

Міністерство освіти і науки України, Державний комітет України у справах релігій та Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій (надалі Сторони), розглянувши на спільному засіданні питання стосовно можливих шляхів зближення державної і духовної систем освіти,
усвідомлюючи, що:

 • історичний і культурний розвиток українського народу протягом останнього тисячоліття пов'язаний з ідеями християнства;
 • становлення вищої освіти в Україні бере свій початок з богословських студій;
 • соціальні, політичні, культурні особливості українського суспільства значною мірою визначені християнським світоглядом більшості українського народу;
 • є потреба відновлення, збереження та розвитку вітчизняних наукових традицій у галузі теології,
  враховуючи:
 • право українських громадян на освіту відповідно до запитів особи;
 • потребу суспільства у належному моральному та духовному вихованні громадян;
 • багатий досвід духовної системи освіти у розв'язанні соціальних і гуманітарних проблем та вивченні теології як наукової проблеми і навчальної дисципліни;
  заявляють наміри про спільні дії з таких питань:
  Міносвіти і науки, беручи до уваги пропозиції Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій, здійснить практичні заходи, спрямовані на поетапне впровадження знань з християнської етики в державних загальноосвітніх навчальних закладах.

Головною метою запровадження знань з християнської етики, які не супроводжуватимуться релігійними обрядами, є ознайомлення учнівства з основами християнського світогляду, морально-етичними засадами та головними елементами української християнської традиції, що сприятиме розширенню релігієзнавчої освіти школярів, формуванню засад моральності та духовності, об'єднанню зусиль держави і Церкви у вихованні молоді.

Міносвіти і науки, Держкомрелігій та Всеукраїнська рада Церков та релігійних організацій здійснять необхідні заходи щодо запровадження до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, спеціальності "Теологія". Оскільки в Україні існує значна кількість конфесій, кожна з яких має свої догматичні особливості, Сторони вважають, що формування програми вищої теологічної освіти повинно ґрунтуватися на спільних для всіх конфесій фундаментальних принципах і догматичних положеннях, які не викликають нерозв'язних суперечок між теологами різних віросповідань. Міносвіти і науки, Державний комітет у справах релігій підтримують пропозицію Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій щодо створення спільної державно-церковної комісії для розгляду та вирішення проблем теологічної освіти.

Міністр освіти і науки В. Г. КРЕМЕНЬ
Голова державного комітету України у справах релігій В. Д. БОНДАРЕНКО
Голова Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій
Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ


Примітка: Меморандум було підписано під час спільного засідання Міністерства освіти і науки України та Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій під головуванням Міністра п. Василя Кременя та Святійшого Патріарха Філарета, яке відбулося 18 квітня 2000 р. у приміщенні Міністерства освіти. У засіданні взяв участь голова Державного комітету України у справах релігій п. Віктор Бондаренко. Обговорювалось питання викладання предмета християнської етики в середніх навчальних закладах та теології – у вищій школі.

Trascina file per caricare