Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 250/2005

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.08.2005 N 250

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 серпня 2005 р.

за N 926/11206

Про затвердження форми звітності N 1-АС

"Звіт про проходження громадянами альтернативної

(невійськової) служби та звільнення громадян

від призову на військові збори за релігійними

переконаннями" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно статті 191 Закону України "Про інформацію"

( 2657-12 ) та у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів

України від 31 грудня 2004 року N 1795 ( 1795-2004-п ) "Про

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від

10 листопада 1999 року N 2066" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму звітності N 1-АС "Звіт про проходження

громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення

громадян від призову на військові збори за релігійними

переконаннями" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Затверджені у пункті 1 цього наказу форму звітності та

Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за весняний призов

2005 року.

3. Управлінню політики зайнятості та трудової міграції

(Т.Петрова) довести форму звітності та Інструкцію щодо її

заповнення до відома комісії у справах альтернативної

(невійськової) служби Автономної Республіки Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських комісій.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Н.Іванову.

Міністр В.Кириленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

статистики України О.Осауленко

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про проходження громадянами альтернативної

(невійськової) служби та звільнення

громадян від призову на військові збори

за релігійними переконаннями

в __________________________

за весняний/осінній призов 200__року

Подають:

Термін подання

Форма № 1-АС ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України 09.08.2005 № 250 за погодженням з Держкомстатом України

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські комісії у справах альтернативної (невійськової) служби

 

-Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби України

Не пізніше

25 січня та

25 серпня після

звітного періоду

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби України

 

-Державному комітету статистики України

Не пізніше

10 лютого та

10 вересня після

звітного періоду

Поштова - 2 рази на рік

Найменування організації - складача інформації

Поштова адреса

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ

Території

(КОАТУУ)

виду економічної діяльності

(КВЕД)

форми власності

(КФВ)

організаційно- правової форми господарювання(КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (КОДУ)

1

2

3

4

5

6

      

Розділ I. Кількість громадян, які проходять

альтернативну (невійськову) службу в Україні,

за видами діяльності

 

Код

ряд-

ка

Код

секції

за

КВЕД

Кількість громадян, які проходять альтернативну службу

На

Початок звітного періоду

/1 січня,

1 серпня/

Прийнято на службу в звітному періоді

Вибуло зі служби в звітному періоді

Переве-дено із даного виду діяль-ності в інший

Переве-дено із іншого виду діяль-ності в даний

На кінець звітного періоду /31 липня, 31 грудня/

усього

У тому числі

усього

У тому числі

Черго-вий призов

Понов-лення на службі

У звя’-зку з закін-ченням строку служби

У зв’язку з достроковим припиненням проходження служби

усього

З них у зв’язку з ухиленням від проход-ження служби

А

Б

В

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Усього, осіб

01

            

у тому числі за видами діяльності

             

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

             

 

Trascina file per caricare