Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України у справах

національностей та релігій

06.03.2008 N 19

( z0250-08 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 березня 2008 р.

за N 252/14943

  ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України у справах національностей та релігій N 34 від 30.03.2009 )

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Державному комітету України у справах національностей та релігій (далі - Держкомнацрелігій) у Державному бюджеті України на відповідний рік за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії" (далі - бюджетні кошти).

II. Мета Порядку та напрями використання бюджетних коштів

2.1. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів.

2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення підготовки та проведення семінарів, конференцій, "круглих столів" з питань свободи совісті та релігії (оренда приміщень, витрати на поліграфію та друк матеріалів, пов'язаних з тематикою свободи совісті та релігій).

III. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

3.1. Бюджетні кошти використовуються Держкомнацрелігій у межах відповідних бюджетних призначень, установлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, згідно з планом заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії (далі - План заходів), який затверджується Держкомнацрелігій.

3.2. План заходів складає Держкомнацрелігій з урахуванням пропозицій (заявок), поданих релігійними організаціями, у яких зазначаються найменування заходів, дата і місце їх проведення, а також обсяг бюджетних коштів, що передбачається на їх здійснення, з необхідним обґрунтуванням потреби в бюджетних коштах.

У разі потреби до Плану заходів у встановленому порядку вносяться зміни.

3.3. Держкомнацрелігій подає у двотижневий строк Мінфіну План заходів разом з поквартальними результативними показниками їх виконання.

3.4. Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення проведення заходів, зазначених у Плані заходів, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та відповідного договору включається вимога стосовно коригування визначеної в договорі суми оплати робіт та зобов'язань сторін договору в разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік.

( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України у справах національностей та релігій N 34 від 30.03.2009 )

3.5. Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

3.6. Остаточні розрахунки здійснюються на підставі актів приймання-передавання товарів, виконаних робіт (послуг) та відповідних рахунків, що подаються їх виконавцями.

3.7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (із змінами).

( Пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України у справах національностей та релігій N 34 від 30.03.2009 )

IV. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням

4.1. Інформацію про виконання поквартальних результативних показників, зазначених у пункті 3.3 цього Порядку, і використання бюджетних коштів Держкомнацрелігій подає Мінфіну в тижневий строк після завершення звітного кварталу та за результатами одинадцяти місяців.

4.2. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

4.3. Відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, установлених чинним законодавством, несе Держкомнацрелігій відповідно до чинного законодавства України.

Заступник директора Департаменту кадрового, організаційного та фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Н.І.Бондаренко

 

Trascina file per caricare