Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                 від 21 листопада 2007 р. N 1347
                               Київ

        { Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ 
          N 559 (
559-2010-п ) від 07.07.2010 }

      { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
        N 810 (
810-2009-п ) від 29.07.2009 }

               Про внесення зміни до Положення про 
               Державний комітет України у справах
                    національностей та релігій
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

     Внести до  Положення  про Державний комітет України у справах 
національностей  та  релігій,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України  від  14  лютого  2007  р.  N 201 ( 201-2007-п )
(Офіційний вісник  України,  2007  р.,  N  12,  ст.  419),  зміну,
доповнивши пункт 1 абзацом такого змісту:

     "Держкомнацрелігій є   спеціально  уповноваженим  центральним 
органом виконавчої влади у справах міграції  в  межах,  визначених
законодавством про біженців.".
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ 

     Інд. 28 
 

 

 

Trascina file per caricare