Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Питання Міністерства юстиції України

(Указ президента України 20 квітня 2005 №701/2005)

 

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади, забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою Європи та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України (254к/96-ВР) п о с т а н о в л я ю:

1. Ліквідувати Державний комітет України у справах релігій, поклавши його функції, а також виконання зобов'язань на Міністерство юстиції України.

2. Запровадити спрямування і координацію Міністром юстиції України діяльності Державного комітету України у справах національностей та міграції і Державного комітету архівів України шляхом:

формування державної політики у відповідних сферах та здійснення контролю за її реалізацією зазначеними центральними органами виконавчої влади;

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених цими органами проектів нормативно-правових актів та погодження проектів нормативно-правових актів зазначених органів;

визначення порядку обміну інформацією між Міністерством юстиції України та цими органами;

затвердження структури зазначених органів;

внесення пропозицій Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України керівників цих органів;

установлення відповідно до законодавства порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів Державного комітету України у справах національностей та міграції.

3. Кабінету Міністрів України:

здійснити заходи, пов'язані з ліквідацією Державного комітету України у справах релігій, та вирішити питання про утворення відповідного урядового органу державного управління у складі Міністерства юстиції України;

визначити перелік об'єктів державної власності, що передаються в управління Міністерства юстиції України;

переглянути граничну чисельність працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів;

подати пропозиції щодо внесення змін до відповідних актів законодавства стосовно утворення у складі Міністерства юстиції України урядового органу державного управління з питань державної виконавчої служби, передбачивши утворення відповідних територіальних органів для реалізації покладених на нього завдань;

подати в установленому порядку пропозиції щодо покладення на Міністерство юстиції України функцій із забезпечення виконання законодавства з питань громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб, біженців (за винятком функцій щодо боротьби з нелегальною міграцією), а також функцій з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обмежень;

подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 квітня 2005 року
N 701/2005

 

Trascina file per caricare