Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Регламент діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

28 березня 2013.

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Всеукраїнської Ради Церков і
 релігійних організацій від 24 січня 2013 р.

 

РЕГЛАМЕНТ
діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

 

1.    Норми цього Регламенту базуються на Положенні про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, Положенні про Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Положенні про Комісію з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та мають меншу юридичну силу щодо них.


2.    Основною формою роботи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Рада), Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Секретаріат) та Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Комісія) є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

 

3.    Головують на засіданнях члени Ради почергово.
3.1.    Список черговості затверджений Радою є загальнодоступним та відкритим на офіційному сайті Ради.
3.2.    Тривалість чергового головування складає орієнтовний термін - пів року (2 засідання Ради) та передається автоматично на завершення другого з черги засідання Ради при завершенні піврічного терміну.
3.3.    На прохання членів Ради та при консенсусній згоді учасників засідання – термін чергового головування для конкретного члена Ради може бути продовжено на ще один, чи максимум – два строки (але не більше аніж три терміни поспіль).
3.4.    Член Ради має право відмовитись від свого чергового головування. Відмова відбувається публічно на черговому засіданні Ради і в такому випадку наступає черга головувати наступному за списком членові Ради.
3.5.    У випадку виправданої неможливості черговим головуючим провести засідання Ради він може делегувати виконання функції головування на цьому зсіданні своєму письмово уповноваженому представнику, чи комусь із членів Ради за взаємним погодженням.

4.    На засіданні Ради можуть бути присутні – члени Ради, спостерігачі та інші запрошені особи – представники релігійних центрів, які не увійшли до складу Ради, а також представники державних органів, громадських організацій та засобів масової інформації.
4.1.    Список запрошених осіб від державних органів влади та громадських організацій затверджується на засіданні Секретаріату, який готує чергове засідання Ради.

5.    Усі засідання Ради, Секретаріату та Комісії протоколюються згідно зі затвердженим зразком протоколу, підписуються головуючим на засіданні, та, за згодою усіх учасників засідання записуються на магнітний носій (диктофон).
5.1.    Кожне засідання Ради має включати такі елементи порядку денного:
А. Перевірка присутності та визначення кворуму.
Б. Затвердження порядку денного засідання.
В. Ознайомлення з протоколом минулого засідання Ради.
Г. Стан виконання рішень минулого засідання Ради.
5.2.    Протоколи засідань перед підписанням пересилаються електронним способом для погодження усім членам Ради, Секретаріату чи Комісії, які були на відповідному засіданні та, згодом, після підписання - усім членам Ради для ознайомлення.
5.3.    Витяг з протоколу щодо прийнятих рішень після підписання протоколу кожного засідання (а засідання Комісії - після їх затвердження Черговим головуючим) пересилається усім членам Ради у електронній та паперовій формі.

6.    Головує на засіданні Секретаріату - член Секретаріату – представник від Чергового головуючого у ВРЦіРО.
6.1. Головуючий у Секретаріаті приготовляє, погоджує та підписує протокол засідання Секретаріату та розсилає членам Ради витяг щодо прийнятих рішень, які носять рекомендаційний характер.

7.    Діловодство Ради ведеться згідно з вимогами Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153.
7.1.    Відповідальність за забезпечення правильності ведення діловодства у Раді покладається на Чергового головуючого Ради.

8.    Листи, звернення, декларації чи інші документи, які прийняті рішенням ВРЦіРО підписуються Черговим головуючим у ВРЦіРО від її імені, якщо інше не передбачено самим змістом рішення.

9.    У контексті прийнятих ВРЦіРО рішень, на пропозицію членів Ради, Черговим головуючим у ВРЦіРО можуть направлятись від її імені листи, за умови їх попереднього погодження електронним способом зі всіма членами Ради.

Trascina file per caricare