Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Положення про Секретарiат ВРЦiРО

02 грудня 2007.

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій,
протокол № 4 від 26 січня 2006 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков
і релігійних організацій

1. Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі - Секретаріат) є робочим органом з попереднього опрацювання питань, що виносяться на засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО або Рада).

Секретаріат створюється для організаційного забезпечення роботи Ради.

2. Секретаріат складається з повноважних представників членів ВРЦіРО.

Повноваження кожного представника від конфесії – членів Ради, повинні бути посвідчені відповідним письмовим дорученням, виданим керівництвом тієї конфесії – члена ВРЦіРО, яку він представляє та яка його делегує до Секретаріату.

Кожна конфесія має право делегувати до Секретаріату Ради одного повноважного представника.

3. Засідання Секретаріату скликаються черговим головуючим у ВРЦіРО по мірі необхідності.

Не пізніше ніж за 2 тижні до робочого засідання Секретаріату черговий головуючий повинен письмово повідомити усі конфесії – члени ВРЦіРО про дату, місце і порядок денний цього засідання Секретаріату.

Засідання Секретаріату та Ради не можуть призначатися на святкові чи пам’ятні неробочі дні будь-якої конфесії – члена ВРЦіРО.

4. Засідання Секретаріату вважаються правомочними не залежно від кількості присутніх на ньому повноважних представників конфесій – членів ВРЦіРО за умови виконання усіх умов, зазначених у статті 3 цього Положення.

5. Кожний повноважний представник конфесії – члена ВРЦіРО має один голос.

6. Проекти документів та рішень, які виносяться на чергове засідання Ради, вважаються попередньо узгодженими з Секретаріатом, якщо їх схвалено простою більшістю голосів від фактично присутніх повноважних представників конфесій – членів ВРЦіРО на відповідному засіданні Секретаріату.

7. Фінансові витрати, пов’язані з організацією діяльності Ради та її Секретаріату, у тому числі стосовно чергового засідання ВРЦіРО несе конфесія, керівник якої є черговим головуючим у Раді.

8. З метою ефективної організації роботи Ради та Секретаріату, у тому числі для ведення протоколу засідання Ради черговий головуючий має право залучати необхідний кваліфікований технічний персонал.

9. Для постійного зв’язку із членами ВРЦіРО, повноважними представниками конфесій – членів Ради та іншими зацікавленими особами, ВРЦіРО та її Секретаріат має єдиний постійно діючий номер мобільного телефону, котрий знаходиться у чергового головуючого у Раді або його помічника.

10. Зазначений у статті 9 цього Положення номер мобільного телефону Ради передається від головуючого, що закінчив свою каденцію до нового чергового головуючого у день ротації головуючих ВРЦіРО

 

Trascina file per caricare