Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Статут Консисторії Харківсько-Полтавської єпархії

Затверджений XV Надзвичайним Єпархіяльним Собором Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви 30 листопада 2005 р.

Зі змінами і доповненнями, внесеними позачерговим собором Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (оновленої) 23 березня 2006 р.

Зареєстрований Державним департаментом у справах релігій Міністерства юстиції України 29 березня 2006 р. (наказ № 19)

1.0. Загальні положення

1.0. Консисторія Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (оновленої) (далі – Консисторія) є релігійною організацією, що здійснює управління парафіями, монастирями, духовними школами та іншими релігійними організаціями Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (оновленої) – УАПЦ (о).

1.2. Консисторія керується в своїй діяльності вченням Святого Євангелія, православними догмами і канонами, статутом Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), ухвалами єпархіяльних соборів Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), рішеннями єпархіяльної ради Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), указами єпархіяльного архиєрея Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), чинним законодавством України.

2.0. Юридичний статус

2.1. Консисторія є юридичною особою, яка репрезентує інтереси вірних Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) перед державними установами, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.2. Консисторія має самостійний баланс, печатку з власною назвою і символікою, емблему, бланки з власною символікою, банківські рахунки, в т.ч.валютні.

2.3. Емблемою Консисторії є зображення Покрови Пресвятої Богородиці зі знаком Чесного Хреста на розпростертому омофорі.

2.4. Юридична адреса Консисторії: Полтавський Шлях 44 Харків 61052 Україна.

2.5. Зміни й доповнення до Статуту вносяться єпархіяльним собором Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) і реєструються в державних органах після затвердження єпархіяльним архиєреєм.

3.0. Напрямки діяльности

3.1. Консисторія здійснює адміністративне управління релігійними організаціями Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) та координацію їхньої діяльности.

3.2. Консисторія провадить місійну, катехитичну, видавничу, інформаційну, доброчинну, господарчу, фінансову діяльність згідно зі своїми завданнями та цим Статутом.

3.3. Для забезпечення релігійних потреб вірних Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) Консисторія засновує духовні навчальні заклади, засоби масової інформації, місії, монастирі, братства, сестрицтва й інші суспільно-релігійні організації, бібліотеки, музеї, богословські товариства, клуби й гуртки, які діють на підставі власних статутів.

3.4. Консисторія дбає про розробку та здійснення програм соціяльної опіки, провадить доброчинну допомогу в лікарнях, шпиталях, сиротинцях, військових частинах, місцях позбавлення волі.

3.6. Консисторія організує паломництва до християнських святинь, релігійні свята, фестивалі, концерти, лекції, конкурси, інші масові заходи для поширення християнської віри.

3.7. Консисторія може засновувати підприємства й заклади для виробництва речей богослужбового вжитку, відбудови, ремонту й утримання храмів, доброчинної допомоги, виготовлення й поширення друкованих, аудіо- та відеоматеріалів релігійного змісту, які діють на підставі власних статутів і мають право юридичної особи.

4.0. Внутрішній устрій

4.1. Консисторія як релігійний центр Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) створюється указом єпархіяльного архиєрея за ухвалою єпархіяльного собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).

4.2. Харківсько-Полтавською єпархією УАПЦ (о) та Консисторією керує єпархіяльний архиєрей як вищий представник законодавчої, виконавчої та судової влади в Церкві.

4.3. Єпархіяльний архиєрей канонічно перебирає владу в Харківсько-Полтавській єпархії УАПЦ (о) після його обрання єпархіяльним собором, архиєрейської хіротонії та прилюдного оголошення про інтронізацію спеціяльним посланням.

4.4. В усіх правових справах Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) єпархіяльний архиєрей виступає від її імені.

4.5. Єпархіяльний архиєрей Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) має особисту печатку та власний бланк з гербом і релігійною символікою, де зазначаються ім’я та титул правлячого архиєрея.

4.6. Штатний розклад і персональний склад Консисторії затверджуються указом єпархіяльного архиєрея за погодженням з єпархіяльною радою.

4.7. При Консисторії можуть створюватися постійно діючі та тимчасові комісії й управління, котрі можуть мати власні статути й права юридичної особи.

4.8. Єпархіяльний архиєрей Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) виконує свої обов’язки довічно за винятком обставин, передбачених канонічним правом і статутом Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).

5.0. Фінанси та майно

5.1. Консисторія діє коштом добровільних пожертв, відрахувань релігійних організацій Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) до єпархіяльного бюджету, розмір яких визначають єпархіяльні збори, прибутків від власної фінансової та господарчої діяльности.

5.2. Консисторія володіє, користується та розпоряджається з правом власности коштами й майном, що їй належать.

5.3. У власності Консисторії перебувають:

- будівлі, в тому числі культові споруди, предмети культу, об’єкти виробничого, соціяльного, доброчинного, видавничого призначення, транспорт, кошти та інше майно, набуте нею за рахунок добровільних пожертв або власних коштів, передане державою, а також придбане на інших законних підставах;

- грошові надходження від фінансової та господарчої діяльності, реалізації літератури та предметів релігійного вжитку, що провадиться відповідно до цього Статуту й чинного законодавства;

- інше майно, прямо і в виключній формі не заборонене законодавством України.

5.4. Консисторія може звертатися за добровільними фінансовими й іншими пожертвами та одержувати їх.

5.5. Фінінсовий звіт Консисторії за календарний рік затверджується правлячим архиєреєм Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) і подається єпархіяльному соборові.

5.6. Консисторія реалізує і розповсюджує релігійну літературу, звукозаписи та відеоматеріяли, предмети релігійного призначення, речі церковного вжитку.

5.7. Консисторія може використовувати будівлі, землю й майно, що передаються їй державними, громадськими організаціями або окремими особами на договірних засадах.

5.8. Консисторія як суб’єкт цивільного права відповідає за власними зобов’язаннями своїм майном і не відповідає за зобов’язаннями інших організацій, що мають свій статут, а також за зобов’язаннями своїх підприємств, комісій та управлінь, що діють на підставі власних статутів.

5.9. Консисторія може мати власні будівлі для забезпечення в них діяльності своїх підприємств, установ і закладів, житловий та готельний фонд, обладнання, техніку, автомобільний та інший транспорт, інше майно.

5.10. На майно культового призначення, що належить Консисторії, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

6.0. Заключні положення

6.1. Консисторія припиняє свою діяльність за указом єпархіяльного архиєрея, виданим на підставі ухвали єпархіяльного собору, в разі ліквідації, а також у разі реорганізації Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) або зміни нею канонічного підпорядкування чи юрисдикційної належности.

6.2 У разі припинення діяльності Консисторії її кошти та інше майно переходять у власність іншим релігійним організаціям єпархії як неприбутковим.

6.3. Ліквідаційна комісія створюється указом єпархіяльного архиєрея і складається з повноважного представника Консисторії та членів єпархіяльної ради.

6.4. Рішення ліквідаційної комісії оформлюються протоколом і затверджуються єпархіяльним архиєреєм.

 

 

Trascina file per caricare