Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām" spēkā stāšanās kārtību

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas Republikas likums "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām" un šis lēmums stājas spēkā ar tā publicēšanas dienu.

2. Noteikt, ka līdz tam laikam, kad kulta celtnes, administratīvās, dzīvojamās, saimniecības un citas ēkas tiks atdotas īpašniekiem vai viņu īpašuma tiesību pārmantotājām - reliģiskajām organizācijām, aizliegta to atsavināšana, pārbūve, rekonstrukcija un nojaukšana, kā arī jaunu īrnieku un nomnieku iemitināšana atbrīvotajās dzīvojamās un nedzīvojamās telpās.

Minētais aizliegums ir spēkā no šā lēmuma pieņemšanas brīža līdz tam brīdim, kad izbeidzas prasības vai pieteikuma iesniegšanas noilguma termiņš.

3. Latvijas Republikas likums "Par īpašumu atdošanu reliģiskajam organizācijām" neattiecas uz valstij īpaši nozīmīgiem kultūras pieminekļiem - Doma baznīcu un Pētera baznīcu, kuru statuss tiek noteikts ar īpašiem likumiem.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks A.KRASTIŅŠ

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 12. maijā

Uz sākumu

Par L2D | Kontakti | Saistību atruna | Lietošanas noteikumi | Reklāma | Saites | l2d@netcard.lv

Dienas padoms

Ja akta teksts Jums liekas pārāk raibs, spiediet Paslēpt saites lapas augšā pa labi.
Lai izceltu saites, spiediet Izcelt saites.

Saites darbojas arī tad, kad ir paslēptas.
NB.Šīs iespējas pieejamas reģistrētiem lietotājiem.

 

Trascina file per caricare