Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

 

 1. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle.

Seaduslik alus

Omandireformi aluste seadus § 17 lg 9

  •  Vabariigi Valitsuse 05.02.1993 määrus nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" p 481.

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.
 

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle.

Seaduslik alus

  • Maareformi seadus § 15 lg 3

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.
 

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle.

Seaduslik alus

  • Maakorraldusseadus § 3 lg 2.

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle.

Seaduslik alus

  • VV 13.07.1993 määrus n r216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" p 361.

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Lääne maakonnakomisjoni koosseis.

Lisainfo: 

Kristel Jupits

maasekretäri kohusetäitja

Tel 472 5607

E-post Kristel.Jupits[at]lmv.ee 

 

Leili Tõkke

peaspetsialist

Tel 472 5608

E-post Leili.Tokke[at]lmv.ee

 

Trascina file per caricare