Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

1992. ÉVI II. TÖRVÉNY AZ EGYHÁZI KÖNY VKIADÁSRÓL

 

 

1. § (1) A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója (a továbbiakban: Kiadó) biztosítja a bibliakiadás, könyvkiadás és folyóirat-kiadás megvalósítását és terjesztését.

(2) Ebből a célból létesül a Kálvin János Kiadó, amely önálló jogi személy, felügyeletét a Zsinat látja el. (3) A Kiadó vezetőjét (igazgatóját) a Zsinat választja pályázat útján 6 évi időtartamra. A Kiadó vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kiadó alkalmazottai felett. (4) A Kiadó működésének részletes szabályozását a szervezeti és működési szabályzat határozza meg, amelyet a Zsinat hagy jóvá.

 

2. § (1) A Kiadó közalapi hozzájárulást évi árbevételének százalékában a szervezeti és működési szabályzatban rögzített módon teljesít. Pénzügyi felügyeletét a Zsinati Számvizsgáló Bizottság látja el.

(2) A Kiadó tevékenysége nem gazdasági vállalkozási tevékenység, szolgálata az egyházi szolgálatba illeszkedik. (3) A Kiadó a Zsinati Iroda Sajtóosztálya (Református Sajtóosztály) jogutóda.

 

3. § Ez a törvény a kihirdetésekor lép hatályba. Megjelent a Református Egyház 1992. júniusi számában. Egyidejűleg az 1967. évi IV. törvénycikk vonatkozó részei és a hozzájuk fűződő végrehajtási utasítások, a Zsinati Iroda Sajtóosztályára vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.

Trascina file per caricare