Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Az egyházi nevelés-oktatás állami finanszírozásának alapelvei

Cikkünkben felsoroljuk az egyházi fenntartású köznevelési intézményekkel kapcsolatos legfontosabb előírásokat kiemelt figyelmet fordítva azokra a területekre, ahol a szabályozás eltér a nem egyházi fenntartású intézményekben követendő szabályoktól

Az egyházi oktatás finanszírozásának alapelveit az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény teremti meg.

 

5. § (1) Az egyházi nevelési-oktatási, felsőoktatási, stb. intézmények költségvetési finanszírozása az állami intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik.

 

5. § (2): Az egyházi fenntartók intézményeik után a hasonló feladatot ellátó állami intézményekkel azonosan járó normatív és egyéb állami hozzájárulásának jogcímeit az éves költségvetési törvény tartalmazza.

 

6. §: Az egyházak további kiegészítő támogatásra jogosultak, amelynek alapja a közszolgáltatásokat (nevelés-oktatást) egyházi intézményben igénybe vevők száma. A kiegészítő támogatás összege meghatározásának szabályait a (3) bekezdés tartalmazza. 

Trascina file per caricare