Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.)

Cikkünkben felsoroljuk az egyházi fenntartású köznevelési intézményekkel kapcsolatos legfontosabb előírásokat kiemelt figyelmet fordítva azokra a területekre, ahol a szabályozás eltér a nem egyházi fenntartású intézményekben követendő szabályoktól

 

Ehtv. 12. § (1) Az egyház nevelési, oktatási, felsőoktatási, stb. tevékenységet végző intézményeket létesíthet és tarthat fenn.

 

Ehtv. 12.§ (2) Az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg.

 

Ehtv. 19. § (4) Az egyház közcélú tevékenysége és intézménye a hasonló tevékenységet folytató állami intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatásra jogosult. Az egyházi intézményben a munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

 

Ehtv. 19. § (5) Az állami vagy önkormányzati intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi bérpolitikai intézkedések az egyházi intézményének foglalkoztatottaira is azonos feltételekkel terjednek ki.

Trascina file per caricare