Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Alcune regole di funzionamento delle Scuole Religiose 2013/06/26

In questo documento si elencano le principali norme in materia di istituzioni scolastiche pubbliche gestite dalle chiese, prestando particolare attenzione alle aree in cui il controllo è diversa da quella delle istituzioni non-chiesa

 

Az egyházi oktatás normatív finanszírozását jelenleg a 2013. és a 2012. évi költségvetési törvények együttesen határozzák meg.

 

Cikkünkben felsoroljuk az egyházi fenntartású köznevelési intézményekkel kapcsolatos legfontosabb előírásokat kiemelt figyelmet fordítva azokra a területekre, ahol a szabályozás eltér a nem egyházi fenntartású intézményekben követendő szabályoktól

A 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi Kvtv.) 35. §-a tartalmazza a köznevelési közfeladatot ellátó egyházi fenntartók számára megállapított normatív és egyéb támogatást.

 

2013. évi Kvtv. 35. § (1) a): az egyházi köznevelési intézmény fenntartóját 2013. augusztus 31-éig megillető normatív és egyéb hozzájárulásra a 2012. évi Kvtv. szabályait kell alkalmazni.

 

2012. évi Kvtv. 38. § (1) a) Az egyházi intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg a 3. melléklet 15. és 16. pontjában, az 5. melléklet 5. pontjában és 11. pont, továbbá a 8. melléklet I. rész 1-5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.

 

2012. évi Kvtv. 38. § (2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg 230 000 forint/év minden tanuló után, amely a fenntartót illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban.

 A 2013. szeptember 1-jétől alkalmazandó finanszírozás szabályaita Kormány dolgozza ki és nyújtja be az Országgyűlésnek. Ennek jogszabályban rögzített határideje 2013. március 31. volt, de a szükséges lépés még nem történt meg.

 

Trascina file per caricare