Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

In questo documento si elencano le principali norme in materia di istituzioni scolastiche pubbliche gestite dalle chiese, prestando particolare attenzione alle aree in cui il controllo è diversa da quella delle istituzioni non-chiesa

 

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet az egyházi oktatás ingyenességéről

.

21.§ (2): A köznevelés-fejlesztési tervnek ki kell térnie arra, hogy az állami köznevelési feladatok ellátásához járási, megyei, fővárosi szinten az egyházi fenntartású intézmények bevonása milyen köznevelési alapfeladat ellátásba, milyen gyermek és tanulólétszámmal, milyen időtartammal szükséges.

21/B.§ (7) A köznevelési feladatok ellátásában részt vevő egyházi intézmény fenntartója a köznevelés-fejlesztési terv tervezetére vonatkozó véleményét a köznevelés-fejlesztési tervnek a Hivatal honlapján való megjelentetését követő öt, illetve tizenöt napon belül küldi meg a Hivatalnak.

37. § (1)Az egyházi és a magánintézmény szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában

·    Ebben az esetben az oktatás ingyenességére, a térítési díj, tandíj kérdéseiben a Kormányrendelet 33-36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

 

Trascina file per caricare