Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTARARE nr. 1.239 din 5 august 2004

 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003

privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in

 

Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la

Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 17 august 2004

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 13 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la

 

Paris la 10 februarie 1947,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

 

--------------

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

p. Ministrul de stat,

 

ministrul administratiei si internelor, Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Ministru delegat pentru administratia publica,

 

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 5 august 2004.

 

Nr. 1.239.

 

Trascina file per caricare