Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

 

 

LEGE  Nr. 458 din 12 noiembrie 2003

 

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România

 

EMITENT:        PARLAMENTUL

 

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 817 din 19 noiembrie 2003

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 iulie 1998.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILA

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC

 

---------------

 

Trascina file per caricare