Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

Lege nr. 176 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor

 (organizatii, culte religioase) minoritatilor nationale din România

(Publicata în: Monitorul Oficial nr. 258 din 17 aprilie 2002)

 

EMITENT: PARLAMENTUL

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 112 din 27 august 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor (organizatii, culte religioase) minoritatilor nationale din România, emisa în temeiul art. 1 pct. 17 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 29 august 1998.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2001, cu respectarea revederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

Presedintele Camerei Deputatilor

Valer Dorneanu

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. Presedintele Senatului,

    Doru Ioan Taracila

Trascina file per caricare