Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

HOTARARE nr. 1.334 din 14 decembrie 2000 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania 

EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT: 
MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.


ARTICOL UNIC

Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, cu modificările ulterioare, se completează cu imobilele cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

            Contrasemnează:

            ---------------

            Ministru delegat pe lângă
            primul-ministru
            pentru minorităţi naţionale,
            Peter Eckstein-Kovacs

            p. Ministrul funcţiei publice,
            Ioan Onisei

            Secretariatul de Stat pentru Culte

            Nicolae I. Branzea,
            secretar de stat

            p. Ministrul educaţiei naţionale,
            Adrian Gorun,
            secretar de stat

            Ministru de stat,
            ministrul sănătăţii,
            Hajdu Gabor

            Bucureşti, 14 decembrie 2000.
            Nr. 1.334.


            ANEXĂ

 

         
 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Actul de proprietate

Titularul actual al dreptului de proprietate

Destinaţia iniţială

Folosinţa actuală

Actul în baza căruia a intrat în proprietatea statului

Observaţii

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

Str. Roşcani nr. 5 (fostă str. Aron Vodă nr. 5), Iaşi, judeţul Iaşi

Certificatul nr. 2.765/1996, emis de Direcţia Generală a Arhivelor Statului

Statul român

Şcoala "Talmud Thora" mare

Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap Iaşi

Decretul nr. 176/1948

 
 

2.

Str. Vasile Alecsandri nr. 4, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş

C.F. 2914, nr. topo 1217

Statul român

Grădină

Teren cu piatră- monument

Decretul nr. 712/1966

În prezent monumentul este deteriorat.

 

3.

Str. Vlad Ţepeş nr. 30 (fost nr. 29), Ploieşti, judeţul Prahova

Carte de imobil nr. 8.678/1939

Statul român

Şcoală de fete

Inspectoratul şcolar judeţean Prahova - Liceul "Al. I. Cuza"

Decretul nr. 176/1948

 
 

4.

Str. Spitalelor (Dr. Ghelerter) nr. 3, Vaslui, judeţul Vaslui

Nu există

Statul român

Spital israelit

Grădiniţa cu program normal nr. 4 Vaslui

Decretul nr. 302/1948

Dovada proprietăţii se face prin adresa Arhivelor Naţionale.

 

5.

Str. Basarabilor nr. 10, Ploieşti, judeţul Prahova

Certificatul nr. 241/1999, eliberat de Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale Prahova

Statul român

Şcoala pentru copii mici "Luca Moise"

Grădiniţa nr. 28 Ploieşti

Decretul nr. 176/1948

 
 

6.

Calea Dudeşti nr. 127, sectorul 3 Bucureşti

Procesul-verbal nr. 32.909/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Complexul şcolar "Ciocanul"

Grupul şcolar industrial "Timpuri Noi"

Decretul nr. 176/1948

 
 

7.

Str. Cuza Vodă nr. 2, Oradea, judeţul Bihor

C.F. 867, transcris în C.F. 13871, nr. topo 2069, 2068/2, 2070/1, 3581/1, 3116/2

Statul român

Şcoală primară confesională

Şcoală ajutătoare

Decretul nr. 176/1948

 
 

8.

Str. Zefirului nr. 10, Carei, judeţul Satu Mare

C.F. 9199, nr. topo 1965

Statul român

Şcoală evreiască

Casa Armatei Carei

Decretul nr. 176/1948

 
 

9.

Calea Dudeşti nr. 125B, sectorul 3, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 32.907/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare În Bucureşti

Statul român

Grădiniţa de copii "Aleph şi Beth"

Grădiniţa nr. 19 Bucureşti

Decretul nr. 176/1948

în prezent clădirea este dezafectată şi în stare avansată de degradare.

 

10.

Str. Siminoc nr. 25, sectorul 3, Bucureşti

Nu există

Statul român

Grădiniţa de copii "Ialdei Ieşurin"

Teren viran

Decretul nr. 176/1948

Dovada proprietăţii se face prin fila din Decretul nr. 176/1948.

 

11.

Str. Cluceru Udricani nr. 18, sectorul 3, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 28.586/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Locuinţă a Comunităţii evreieşti din România

Teren viran

Fără titlu

 
 

12.

Str. Laptelui nr. 48, sectorul 3, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 32.908/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Teren de sport

Teren viran

Decretul nr. 217/1989

 
 

13.

Intr. Vânători nr. 13 (fosta Fundătura Vânători nr. 9), sectorul 5, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 603/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Sinagoga "Eisig Ilie"

Teren viran

Demolat conform Decretului de expropriere şi demolarenr. 152/1980

 
 

14.

Str. Prof. Ion Filibiliu nr. 9 (colţ cu str. Romulus nr. 62), sectorul 3, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 29.125/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Azil israelit pentru bătrâni "Elisabetheu"

Spital - Institut de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă

Decretul-lege nr. 842/1941

 
 

15.

Bd Dacia nr. 144, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 16.100/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Şcoala primară de băieţi şi fete "Voinţa"

Teren viran

Decretul nr. 176/1948

 
 

16.

Str. Anton Pann nr. 44, sectorul 3, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 29.189/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Liceul de fete "Focşeneanu"

Şcoala generală nr. 72

Decretul nr. 176/1948

 
 

17.

Str. Pictor Marcel Iancu nr. 10 (fostă str. Argeş), sectorul 2, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 16.052/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Grădiniţa "Ekstein"

Grădiniţă

Decretul nr. 176/1948

 
 

18.

Str. Sborului nr. 7-9 (fost nr. 13), sectorul 3, Bucureşti

Procesul-verbal nr. 27.854/1940 al Comisiunii pentru Înfiinţarea Cărţilor Funciare în Bucureşti

Statul român

Liceul de băieţi "Max Asiel"

Grup şcolar industrial

Decretul nr. 176/1948

Imobilul care a aparţinut Comunităţii evreieşti este partea cu nr. 7 din Str. Sborului.

 

19.

Str. Spitalului nr. 15, Rădăuţi, judeţul Suceava

C.F. 5567, nr. topo 2782, 47

Statul român

Azilul bătrânilor evrei din Rădăuţi

Policlinică

Decizia Comitetului provizoriu al oraşului Rădăuţi nr. 116/1950

 
 

20.

Str. 16 Decembrie 1989 nr. 24 (fostă str. 6 Martie), Timişoara, judeţul Timiş

C.F. 27, transcris în C.F. 14479, nr. topo 17193

Statul român

Spital evreiesc

Maternitate

Decretul nr. 302/1948

Etajul II a fost construit ulterior şi rămâne în proprietatea statului.

 

21.

Str. Paroşeni nr. 8-10, Arad, judeţul Arad

C.F. 4942, nr. topo 1198, 1815/c

Statul român

Orfelinatul de băieţi "Ignacz Deutsch"

Grădiniţă

Decretul nr. 176/1948

 
 

22.

Str. Simion Bărnuţiu nr. 42, Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

C.F. 302, transcris în C.F. 3095, nr. topo 663/a/1/1

Statul român

Biserică şi mânăstire

Liceu agricol

Încheierile nr. 384 şi 387/1956

 
 

23.

Str. Moscovei nr. 1-3 - Str. Republicii nr. 4-6 - Ep. R. Ciorogariu nr. 2, Oradea, judeţul Bihor

C.F. 1616, transcris în C.F. 13033, respectiv C.F. 1733, nr. topo 780, 781, 782, 783, 787/2, 788

Statul român

Mânăstirea Ordinului Ursulinelor, şcoală primară şi gimnaziu de fete

Liceul "Ady Endre", Grădiniţa "Orsolya", magazine, locuinţe

Decretul nr. 176/1948

Nu se restituie ap. 2 şi 3, proprietatea unor persoane fizice.

 

24.

Piaţa Devei nr. 3 - Str. Cuvântul Liber nr. 1, Oradea, judeţul Bihor

C.F. 2650, nr. topo 2438/3

Statul român

Biserica "Iosia"

Biserică romano- catolică şi casă parohială

Decretul nr. 260/1945

 
 

25.

Str. Andrei Şaguna nr. 1, Oradea, judeţul Bihor

C.F. 3884, nr. topo 558/2, 559/1, 559/2,

Statul român

Liceu reformat

Liceul "Andrei Şaguna"

Decretul nr. 176/1948

 
 

26.

Str. Napoca nr. 12 (fosta str. Nicolae Iorga), Cluj-Napoca, judeţul Cluj

C.F. 3026, nr. topo 405

Statul român

Fondul de ajutorare a învăţătorilor romano-catolici

Apartamente închiriate

Decretul nr. 176/1948

 
 

27.

Piaţa Libertăţii nr. 62, Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita

C.F. 2089, transcris în C.F. 69, nr. topo 118, 119

Statul român

Şcoală confesională romano-catolică şi locuinţa dascălului

Casa elevilor

Decretul nr. 176/1948

 
 

28.

Str. Principală nr. 32, Sovata, judeţul Mureş

C.F. 1064, nr. topo 301, 302, 303

Statul român

Imobil al bisericii romano-catolice care imediat după ce a fost construit a şi fost naţionalizat

Casa de cultură "Clubul muncitoresc"

Decretul nr. 712/1966

 
 

29.

Str. Eroilor nr. 1, Lupeni, judeţul Hunedoara

C.F. 578, nr. topo 1028/2

Statul român

Şcoală romano- catolică

Casa pensionarilor

Decretul nr. 176/1948

 
 

30.

Piaţa Mihai Viteazul nr. 1, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

C.F. 5646, nr. topo 773, defalcat ulterior în 773/I-XX şi transcris în C.F. 136077 şi 136078

Statul român

Casă de închiriat a bisericii reformate

GOSTAT, apartamente proprietate de stat, (ap. 1 a fost cumpărat de chiriaş)

Decretul nr. 134/1949Decretul nr. 176/1948

Restituirea se face doar pentru apartamentele nevândute chiriaşilor.

 

31.

Str.Şcolii nr. 1, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

C.F. 71, nr. topo 217/1, 217/2

Statul român

Colegiul "Mik-"

Liceul nr. 1

Decretelenr. 218/1960, şi nr. 712/1966

 
 

32.

Str. Poştei nr. 2, Târgu Mureş, judeţul Mureş

C.F. 4457, nr. topo 2187, 2188

Statul român

Şcoală confesională

Teatru de păpuşi

Decretul nr. 176/1948

Naţionalizarea nu a fost notată în C.F.

 

33.

Str. Kriza Janos nr. 6-8, Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita

C.F. 1678, nr. topo 725, 726, 727, transcris în C.F. 223

Statul român

Şcoală confesională şi locuinţă a dascălului

Casă de cultură

Decretul nr. 176/1948

 
 

34.

Bd Victoriei nr. 40, Sibiu, judeţul Sibiu

C.F. 10340, transcris în C.F. 12194, 12321, 40199, 63, nr. topo 1796, 1797, 1798

Statul român

Seminar teologic pedagogic

Grupul şcolar "Danil Popovici Braicanu", internat

Încheierea nr. 642/1946

 
 

35.

Str. Zimbrului nr. 2, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

C.F. 1154, nr. topo 1834, 1833/1

Statul român

Casa Comunităţii germane

Inspectoratul şcolar judeţean Bistriţa-Năsăud

Decretul nr. 176/1948 Decretul nr. 92/1950

 
 

36.

Localitatea Şemlac nr. 412, judeţul Arad

C.F. 333, nr. topo 421

Statul român

Casă culturală

 

Încheierea nr. 35/1948

 
 

37.

Localitatea Deta nr. 42-43, judeţul Timiş

C.F. 22, nr. topo 344, 345, 346, 347, 348, 349a

Statul român

Casă de lectură

Casă de cultură

Atribuire rang nr. 333/1958

 

 

Trascina file per caricare