Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDONANŢĂ nr. 112 din 27 august 1998

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din România


EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998


In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 17 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţa:


ART. 1 

Clădirile împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonată, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute în patrimoniul statului roman prin măsuri de constrângere, confiscare sau nationalizare, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.
ART. 2

(1) Comisiile speciale de restituire, constituie în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreiesti din România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 140/1997, respectiv în baza Ordonanţei de urgenta nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, vor verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1, cu respectarea aceleiaşi proceduri.
(2) Comisiile speciale de restituire vor stabili succesorii din cadrul comunităţilor, care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate, şi vor întocmi, pe baza de acte doveditoare, documentaţia pentru fiecare imobil în parte.
ART. 3

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deţinători ai imobilelor şi succesorii stabiliţi, menţionându-se concret drepturile actualilor deţinători.

            PRIM-MINISTRU
            RADU VASILE


            Contrasemnează:
            ---------------------
            Ministru delegat

            pe lângă primul-ministru

            pentru minorităţi naţionale,

            Gyorgy Tokay    ANEXĂ

                                                  IMOBILELE

care vor fi restituite comunitatilor minoritatilor nationale din Romania

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      Titularul                                          Actul in

                                      actual al                                        baza caruia

Nr.      Adresa        Actul de       dreptului       Destinatia        Folosinta      a trecut in          Observatii

crt.                  proprietate         de           initiala          actuala       proprietatea

                                     proprietate                                         statului

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.   Bacau,        Arhiva,          Statul roman  Scoala Israelita  Casa de curs      Decretul      Solicitant:

      str. V.       Certificat                     "Cultura"         Talmud, Tora,     nr. 176/1948  comunitatea evreiasca.

      Alecsandri    nr. 2.722/16                                     cabinet medical,                Sunt nationalizate doua

      nr. 11        februarie 1998                                   cantina, abator                 treimi din cladire. Dupa

                                                                     ritual                          nationalizare nu a mai

                                                                                                     functionat ca scoala.

                                                                                                     Comunitatea o foloseste

                                                                                                     in calitate de chirias.

 2.   Brasov,       C.F. nr. 157     Statul roman  Scoala            Casa de ajutor    Decretul      idem

      str. Poarta   C.F. nr. 20.250                confesionala si   reciproc a        nr. 176/1948  Este nationalizat numai

      Schei nr. 31  Nr. topo: 5.101                scoala primara    personalului                    parterul, etajul si

                                                                     din invatamant                  subsolul sunt in

                                                                                                     proprietatea comunitatii.

 3.   Cluj-Napoca,  C.F. nr. 3.183   Statul roman  Baie rituala      Magazine,         Act de        idem

      str. Andrei   Nr. topo: 683                                    depozite, bufet,  donatie       Donatia s-a facut in mod

      Saguna nr.                                                     brutarie -        fortata si    silit de catre fostul

      28-31                                                          inchiriate prin   ilegala nr.   presedinte al

                                                                     primaria locala   18.611/1951   comunitatii, care nu

                                                                                                     avea acest drept.

 4.   Cluj-Napoca,  C.F. nr. 4.591   Statul roman  Cladirea          Directia          Decretul      Solicitant: Eparhia

      Piata Avram   Nr. topo: 4.887                Teologiei         agricola          nr. 218/1960  Reformata din Ardeal

      Iancu nr. 15                                 Reformate         (inainte          Decretul

                                                                     Militia Cluj)     nr. 712/1966

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Trascina file per caricare