Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

NYILVÁNOS ÉRTESÍTÉST 

TESZ KÖZZÉ
AZ ELKOBZOTT VAGYON VISSZASZÁRMAZTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉNEK LETELTÉVEL KAPCSOLATBAN

Értesítjük a volt tulajdonosokat, törvényes örököseiket, jogutódaikat, hogy Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. szám) szerinti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2014. március 3-án lejár.

Az elkobzott vagyon visszaszármaztatására, illetve a kártalanításra vonatkozó kérelmet az előírt ZVIO formanyomtatványon kell beadni, kizárólag a posták tolóablakain. A kérelmeket befogadó posták listáját az SZK Hivatalos Közlönye 94/2011. száma tette közzé, valamint a Pénzügyminisztérium honlapján: www.mfin.gov.rs és Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség honlapján: www.restitucija.gov.rs.

A kérelemhez csatolni kell a bizonyító dokumentumokat, eredetieket vagy hitelesített fénymásolatukat, Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításról szóló törvény 42. szakaszával összhangban.

Strahinja Sekulić,
A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség
igazgatója

 


Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény (A SZKHivatalos Közlönye, 72/2011. szám) 64. és 66. szakasza alapján, a 42. szakasszal és 55. szakasz 2. pontjával kapcsolatban a Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség

NYILVÁNOS KÖZLEMÉNYT 

tesz közzé
AZ ELKOBZOTT VAGYON VISSZASZÁRMAZTATÁSÁRA, ILLETVE A KÁRPÓTLÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Értesítjük az egykori tulajdonosokat, törvényes örököseiket és jogutódaikat, hogy a Szerb Köztársaság Köztársasági Vagyonügyi Igazgatóságánálbenyújtottbejelentő lapot a kísérő dokumentációval Az elkobzott vagyon bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló törvény (A SZK Hivatalos Közlönye, 45/05. szám) alapján nem tartják az elkobzott vagyon visszaszármaztatására, illetve kárpótlásra vonatkozó kérelemnek amelyet Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény (A SZKHivatalos Közlönye, 72/2011. szám) alapján nyújtottak be.

Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény szerinti jog érvényesítése céljából a kérelmeket kizárólag a Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség által 2012. február 6-án a Politika és Večernje Novosti napilapokban, valamint a Pénzügyminisztérium internetes honlapján www.mfin.gov.rs és a Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség honlapjánwww.restitucija.gov.rs közzétett nyilvános felhívással összhangban kell benyújtani.

A kérelmeket a posták tolóablakain, Az elkobzott vagyon visszaszármaztatására, illetve a kárpótlásra vonatkozó kérelem űrlapjáról, a kérelmek átvételének és feldolgozásának módjáról és eljárásáról, a kérelmeket átvevő posták listájáról, valamint a kérelem kivonatának formájáról és tartalmáról szóló szabályzat (A SZK Hivatalos Közlönye, 94/2011. szám) szerint előírt ZVIO űrlapon kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a szükséges bizonyítékokat, eredetieket vagy hitelesített másolatukat, Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény 42. szakaszával összhangban.

A kérelmeket kizárólag a posták tolóablakain veszik át 2012. március 1-jétől 2014. március 1-jéig.

A kérelmeket átvevő posták listáját a SZK Hivatalos Közlönye, 94/2011. számában, valaminta Pénzügyminisztérium internetes honlapján www.mfin.gov.rs és a Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség honlapján www.restitucija.gov.rs tették közzé.

Strahinja Sekulić
IGAZGATÓ

 


A Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény (A SZKHivatalos Közlönye, 72/2011. szám) 40. szakasza 2. bekezdésének alapján közzé teszi a

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

AZ ELKOBZOTT VAGYON VISSZASZÁRMAZTATÁSÁRA, ILLETVE A KÁRPÓTLÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Felszólítjuk az egykori tulajdonosokat, törvényes örököseiket és jogutódaikat, hogy a Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökségnek nyújtsák be igényüket a vagyon visszaszármaztatására, illetve a kárpótlásra.

A kérelmek a földreformról, államosításról, szekvesztrálásról szóló, valamint egyéb jogszabályok alkalmazása során, az államosításról szóló aktusok alapján természetes személyektől és bizonyos jogi személyektől a Szerb Köztársaság területén 1945. március 9-e után elkobzott, majd általános népi, állami, társadalmi vagy szövetkezeti tulajdonba átruházott vagyon visszaszármaztatására, valamint a holocaust következményeként elkobzott vagyon visszaszármaztatására vonatkoznak.

A kérelmeket a Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség illetékes területi egységéhez kell benyújtani, tolóablak útján, Az elkobzott vagyon visszaszármaztatására, illetve a kárpótlásra vonatkozó kérelem űrlapjáról, a kérelmek átvételének és feldolgozásának módjáról és eljárásáról, a kérelmeket átvevő posták listájáról, valamint a kérelem kivonatának formájáról és tartalmáról szóló szabályzat (A SZK Hivatalos Közlönye, 94/2011. szám) szerint előírt űrlapon.

A kérelemhez csatolni kell a szükséges bizonyítékokat, eredetieket vagy hitelesített másolatukat, Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény 42. szakaszával összhangban.

A kérelmeket kizárólag a posták tolóablakain veszik át 2012. március 1-jétől 2014. március 1-ig.

A kérelmeket átvevő posták listáját a SZK Hivatalos Közlönye, 94/2011. számában, valaminta Pénzügyminisztérium internetes honlapján www.mfin.gov.rs és a Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség honlapján www.restitucija.gov.rs tették közzé.

Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökség 
Strahinja Sekulić igazgató

 

 

Az oldal teteje

 

Trascina file per caricare