Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SLUŽBENE OBJAVE 

UDRUŽENJA - FONDACIJE 

 

(fu-270/07) 

Na temelju članka 16. stavak 2. i članka 8. stavak 5. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/04), članka 5. točka 4. i članka 9. točka 4. Pravilnika o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 46/04), postupajući po prijavi Vrhbosanske nadbiskupije za upis Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, u Registar za Katoličku crkvu, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJEŠENJE 

1.    Upisuje se Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II (skraćeni naziv: NCM Ivan Pavao II) u Registar za Katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 273/07, knjiga broj II, s danom 31. 05. 2007. godine. 

2.    Sjedište Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II je u Sarajevu, Gatačka broj 18. 

3.    Osoba ovlaštena za zastupanje Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II je Šimo Maršić, ravnatelj. 

4.    Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II dužan je u roku od 15 dana od dana prijema ovog Rješenja dostaviti ovom Ministarstvu otisak pečata i štambilja. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 

 

Broj 08-38-1-20/07
31. svibnja 2007. godine
Sarajevo

 

Ministar
Bariša Čolak, v. r. 

 

Trascina file per caricare