Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KESHILLI MINISTERIAL

(VENDIMI Nr. 25 14 Korrik 1945 GAZETA  ZYRTARE, Tirane , E Ejte 14 Mars 1946)

Keshilli Ministrial ne mbledhjen e mbajtun me date 25-6-1945, ne baze te Nenit 4 te Dekret-Ligjes date 9 Korrik 1929, mbi formimin e Komuniteteve fetare , botue ne Fletoren Zyrtare Nr. 38 date 16 korrik 1929

VENDOSI

Aprovimin Statutit Bektashian te Shqipnise te vendosun ne mbledhjen e 4-te te Kongresit te madh, elementet Bektashij te Shqipnise, me date 5 Maj 1945,dhe te paraqitun me shkresen Nr. 812  date 21-6-1945 te Ministris se Drejtesis, kopja e te cilit i bashkangjitet ketij Vendimi.

KRYEMINISTRI dhe Ministri i Luftes e i Mbrojtjes Kombetare: Gjeneral-Kolonel Enver Hoxha d.v.

N-Kryeministri : Myslim Peza d.v.

Ministri P. Jashteme: Omer Nishani d.v.

Ministri Drejtesis: Manol Konomi d.v.

Ministri i Shendetsise : Ymer Deshnica d.v.

Ministri i Financave : Kol. Ramadan Citaka d.v.

Minisrti i Shtypit Prop. Dhe Kul. Popullore: Prof. Sejfulla Maleshova d.v.

Ministri i Ekonomis: Dr. Medar Shtylla d.v.

Ministri P.Mbrendeshme : Kol. Haxhi Leshi d.v.

Ministri  P .Botore :Ing. Spiro Kokeka d.v.

Ministri i Arsimit: Prof. Kostaq Cipo d.v.

Ministri i Asistences Sociale:Gjeneral-Major Bedri Spahiu d.v.

(Shih Statutin botuar ne G.Z. Nr. 60 d. 10-10-1945)

 

©GC

 

Trascina file per caricare