Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRIVIND 
ABROGAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE MINIŞTRI NR. 810 DIN 29 IULIE 1949

» NR. 831/1991-12-13

 (Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 259 din 20 decembrie 1991)

 

   Articol unic ‑ Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 810 din 29 iulie 1949, publicată în Buletinul Oficial nr. 51/1949, se abrogă.

 N.n. : Prin H.C.M. nr. 810/1949 s‑a interzis funcţionarea unor ordine şi congregaţii romano‑catolice.

Trascina file per caricare