Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

CODUL PENAL AL ROMÂNIEI1

2006

Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996.

Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr. 55 - 56 din 23 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea nr. 6/1973, publicata în Buletinul Oficial nr. 49 din 6 aprilie 1973.

Prezenta editie cuprinde textul actualizat al Codului Penal prin încorporarea tuturor modificarilor aduse dupa ultima republicare, inclusiv completarile introduse prin Legea nr. 278 publicata in M.Of. nr. 601 din 12 iulie 2006 dar nu reprezinta forma oficiala.

PARTEA GENERALA

Titlul I

Legea penala si limitele ei de aplicare

Capitolul I Dispozitii preliminare Art. 1 - 2

Capitolul II Limitele aplicarii legii penale

Sectiunea I Aplicarea legii penale în spatiu Art. 3 - 9

Sectiunea II Aplicarea legii penale în timp Art. 10 -16

Titlul II

Infractiunea

Capitolul I Dispozitii generale Art. 17 - 19

Capitolul II Art. 20 - 22

Tentativa  

Capitolul III 

Participatia Art. 23 -31

Capitolul IV Pluralitatea de infractiuni Art. 32 - 43

Capitolul V Cauzele care înlatura caracterul penal al faptei Art. 44- 51

Titlul III

Pedepsele

Capitolul I Dispozitii generale Art. 52

Capitolul II Categoriile si limitele generale ale pedepselor Art. 53

Capitolul III Pedepsele principale  

Sectiunea I Detentiunea pe viata Art. 54 - 55

Sectiunea II  

Închisoarea Art. 56 - 62

Sectiunea III

Amenda Art. 63 - 631

Capitolul IV Pedepsele complementare si accesorii  

Sectiunea I Pedepsele complementare Art. 64 -67

Sectiunea II Pedepsele accesorii Art. 71

Capitolul V Individualizarea pedepselor  

Sectiunea I Dispozitii generale Art. 72

Sectiunea II Circumstantele atenuante si agravante Art. 73 - 80

Sectiunea III Suspendarea conditionata a executarii pedepsei Art. 81 - 86

Sectiunea III1  

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere Art. 861- 866

Sectiunea III2  

Executarea pedepsei la locul de munca Art. 867- 8611

Sectiunea IV Calculul pedepselor Art. 87 -89

Titlul IV

Înlocuirea raspunderii penale Art. 90 -98

Titlul V

Minoritatea Art. 99-1101

Titlul VI

Masurile de siguranta  

Capitolul I Dispozitii generale Art. 111 - 112

Capitolul II Regimul masurilor de siguranta Art. 113 - 1181

Titlul VII

Cauzele care înlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii  

Capitolul I Amnistia si gratierea Art. 119 - 120

Capitolul II  

Prescriptia Art. 121 -130

Capitolul III Lipsa plângerii prealabile si împacarea partilor Art. 131 - 132

Capitolul IV  

Reabilitarea Art. 133 -139

Titlul VIII

Întelesul unor termeni sau expresii în legea penala Art. 140 -154  

PARTEA SPECIALA

Titlul I

Infractiuni contra sigurantei statului Art. 155- 173

Titlul II

Infractiuni contra persoanei  

Capitolul I Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii  

Sectiunea I Omuciderea Art.174. - 179

Sectiunea II Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii Art. 180 - 184

Sectiunea III  

Avortul Art. 185

Capitolul II Infractiuni contra libertatii persoanei Art. 189 -196

Capitolul III Infractiuni privitoare la viata sexuala Art. 197 -204

Capitolul IV Infractiuni contra demnitatii Art. 205- 207

Titlul III - Infractiuni contra patrimoniului Art. 208- 222

Titlul IV – Abrogat  

Titlul V

Infractiuni contra autoritatii Art. 236 - 245

Titlul VI

Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege  

Capitolul I Infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul Art. 246 -258

Capitolul II Infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei Art. 259- 272

Capitolul III Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate Art. 273 -278

Capitolul IV Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati reglementate de lege Art. 279 - 2811

Titlul VII

Infractiuni de fals  

Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau alte valori Art. 282 -285

Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare Art. 286 - 287

Capitolul III Falsuri în înscrisuri Art. 288 - 294

Titlul VIII

Infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice Art. 295 -3022

Titlul IX

Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala  

Capitolul I Infractiuni contra familiei Art. 303 - 307

Capitolul II Infractiuni contra sanatatii publice Art. 308 -313

Capitolul III Infractiuni privitoare la asistenta celor în primejdie Art. 314 -316

Capitolul IV Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala Art. 317 - 330

Titlul X

Infractiuni contra capacitatii de aparare a României  

Capitolul I Infractiuni savârsite de militari  

Sectiunea I Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare Art. 331 -337

Sectiunea II Infractiuni pe câmpul de lupta Art. 338 - 339

Sectiunea III Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare Art. 340 - 347

Capitolul II Infractiuni savârsite de militari sau de civil Art. 348 - 352

Capitolul III Infractiuni savârsite de civili Art. 353 - 355

Titlul XI

Infractiuni contra pacii si omenirii Art. 356- 361

Dispozitii finale Art. 362 - 363

[...]

TITLUL IX

INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

CAPITOLUL IV

ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALÃ

[...]

Art. 318. - Împiedicarea libertãtii cultelor

Împiedicarea sau tulburarea libertãtii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneazã potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o lunã la 6 luni sau cu amendã.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã fapta de a obliga o persoanã, prin constrângere, sã participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sã îndeplineasã un act religios legat de exercitarea unui cult.

[...]

TITLUL XI

INFRACTIUNI CONTRA PÃCII SI OMENIRII

[...]

Art. 357. - Genocidul

Sãvârsirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmãtoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitãtii sau grupului;

b) vãtãmarea gravã a integritãtii fizice sau mintale a membrilor colectivitãtii sau grupului;

c) supunerea colectivitãtii ori grupului la conditii de existentã sau tratament de naturã sã ducã la distrugere fizicã;

d) luarea de mãsuri tinzând la împiedicarea nasterilor în sânul colectivitãtii sau grupului;

e) transferarea fortatã a copiilor apartinând unei colectivitãti sau unui grup, în altã colectivitate sau în alt grup,

se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dacã fapta este sãvârsitã în timp de rãzboi, pedeapsa este detentiunea pe viatã.

Întelegerea în vederea sãvârsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

[...]

1Promulgato con legge no. 301 del 28 giugno 2004, entrato in vigore 1 luglio 2005, modificato con legge nr. 278 pubblicata in M.Of. nr. 601 del 12 luglio 2006.

©FB

Trascina file per caricare