Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

CODUL PENAL ROMANIA 1968

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 55 - 56 din 23 aprilie 1973

Republicat in temeiul art. III din legea nr. 6/1973, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 49 din 6 aprilie 1973.

Codul penal a fost publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968.

[...]

CAP. 4

ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

[...]

ART. 318

Impiedicarea libertatii cultelor

Impiedicarea sau tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constringere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sa indeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult.

[...]

TITLUL XI

INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

ART. 357

Genocidul

Savirsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;

b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;

c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica;

d) luarea de masuri tinzind la impiedicarea nasterilor in sinul colectivitatii sau grupului;

e) transferarea fortata a copiilor apartinind unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau in alt grup,

se pedepseste cu moartea si confiscarea totala a averii, sau cu inchisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.

Daca fapta este savirsita in timp de razboi, pedeapsa este moartea si confiscarea totala a averii.

Intelegerea in vederea savirsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi si confiscarea partiala a averii.

[...]

©FB

 

Trascina file per caricare