Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.-Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 13 februarie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, cu următoarele modificări:

1. Anexa nr. 1B.a) va avea următorul cuprins:

Anexa Nr. 1B.a)

Personalul din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

Funcţiile, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar

(pentru perioada februarie – 30 septembrie 2003)

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi*)

Sprijin salarial lunar - lei

1.

Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal

37

8.082.000

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial

31

7.005.000

3.

Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod

580

4.850.000

4.

Stareţ, superioară, egumen

380

3.637.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat”.

2. Anexa nr. 1B.b) va avea următorul cuprins:

Anexa Nr. 1B.b)

Personalul din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

Funcţiile, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar

(pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2003)

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi*)

Sprijin salarial lunar - lei

1.

Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal

37

8.810.000

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial

31

7.636.000

3.

Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod

580

5.287.000

4.

Stareţ, superioară, egumen

380

3.965.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat”.

3. Anexa nr. 2a) va avea următorul cuprins:

Anexa Nr. 2a)

Personalul clerical angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute în România

Funcţiile, gradele, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar

(pentru perioada 1 iunie – 30 septembrie 2003)

Funcţia şi gradul

Numărul maxim de posturi*)

Sprijinul salarial lunar - lei -

Preot, diacon, vestitor, pastor, imam

13.800

 

1. Cu studii superioare:

10.127

 

- gradul I

1.565

3.612.000

- gradul II

3.860

3.027.000

- definitiv

2.161

2.830.000

- debutant

2.541

2.700.000

2. Cu studii medii:

3.673

 

- gradul I

315

2.630.000

- gradul II

772

2.620.000

- definitiv

1.445

2.610.000

- debutant

1.141

2.500.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat”.

4. Anexa nr. 2b) va avea următorul cuprins:

Anexa Nr. 2b)Personalul clerical angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase recunoscute în România

Funcţiile, gradele, numărul maxim de posturi şi sprijinul salarial lunar (pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2003)

Funcţia şi gradul

Numărul maxim de posturi*)

Sprijinul salarial lunar - lei -

Preot, diacon, vestitor, pastor, imam

13.800

 

1. Cu studii superioare:

10.127

 

- gradul I

1.565

3.937.080

- gradul II

3.860

3.299.430

- definitiv

2.161

3.084.700

- debutant

2.541

2.943.000

2. Cu studii medii:

3.673

 

- gradul I

315

2.866.700

- gradul II

772

2.855.800

- definitiv

1.445

2.844.900

- debutant

1.141

2.725.000

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat”.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul

(2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Viorel Hrebenciuc

Bucureşti, 1 iulie 2003 Nr. 299

 

© G C

Trascina file per caricare