Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECRETO PER LA DENUNCIA DEL CONCORDATO STIPULATO FRA IL REGNO DI ROMANIA E LA SANTA SEDE IL 10 MAGGIO 1927

del 17 luglio 1948, n. 151

 

Art. unico -

Il Concordato stipulato tra la Romania e la Santa Sede il 10 maggio 1927, nonché gli accordi e le convenzioni successive, intervenute in applicazione di questo Concordato, è denunciato alla data della pubblicazione della presente legge.

In tale data cessa l’applicazione del Concordato, degli accordi e convenzioni successive.

La legge del 12 giugno 1929, per la ratifica del Concordato, nonché le leggi di ratifica delle convenzioni e accordi successivi sono abrogate.

 

© GB FB

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

DECLARAȚIE PENTRU RAPORTUL CONTRACTULUI ÎNCHEIAT ÎNTRE ROMÂNIA ȘI SĂRBURA DIN 10 MAI 1927

(Decretul nr. 151 din 19 iulie 1948, pentru denunţarea Concordatului încheiat între România şi Vatican la 10 mai 1927, şi ratificat prin Legea din 12 iunie 1929. Monutorul Oficial 21 iulie 1948, n. 164)

 

Articol unic -

Concordatul incheiat între România și Sfântul Scaun la 10 mai 1927, precum și acordurile și convențiunile ulterioare,  intervenite aplicațiunea acelui concordat, se denunța pe data publicării prezentei legi.

Pe acceași dată încetează aplicarea Concordatului, acordurilor și convențiunilor ulterioare.

Legea din 12 iunie 1929, pentru ratificarea Concordatului, precum și legile de ratificare a convențiunilor șau acordurilor ulterioare, se abroga.

Dat in București la 17 iulie 1948.

C. I. Parhon

Emil Popa

 

Ministrul cultelor

Stancin Stohan

 

Ministrul afacerirol externe

Ana Pauker

 

Ministrul Iustiției

A. Bunaciu

 

Trascina file per caricare