Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDIN Nr. 610/C din 17 februarie 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa in locurile de detentie

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 11 aprilie 2006

Avand in vedere dispozitiile art. 29 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 9 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind asistenta religioasa in locurile de detentie, prevazut in anexa la prezentul ordin.

ART. 2

Dispozitiile regulamentului prevazut la art. 1 vor fi duse la indeplinire de administratia nationala a penitenciarelor.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

ANEXA 1

REGULAMENT

privind asistenta religioasa in locurile de detentie

ART. 1

Asistenta religioasa in locurile de detentie va fi asigurata cu respectarea libertatii de constiinta si religie a persoanelor detinute, precum si a pluralismului religios, in conditii nediscriminatorii.

ART. 2

Ministerul Justitiei, prin administratia nationala a penitenciarelor, va permite accesul in locurile de detentie al preotilor si slujitorilor sau reprezentantilor tuturor religiilor, pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a detinutilor, fara deosebire de confesiunea acestora.

ART. 3

In locurile de detentie se vor asigura spatii care sa permita exercitarea libertatii de credinta de catre persoanele detinute, cu asistenta preotilor si a slujitorilor sau reprezentantilor cultelor ori asociatiilor religioase a caror confesiune o impartasesc.

ART. 4

(1) Nimeni nu este obligat sa isi declare confesiunea religioasa odata cu intrarea in locul de detentie si nici pe tot parcursul executarii pedepsei privative de libertate.

(2) La intrarea in locul de detentie sau pe toata perioada detentiei, detinutii isi pot exprima optiunea de a participa la slujbele sau activitatile religioase tinute de preotul ori de reprezentantul oricarui cult sau oricarei asociatii religioase. Oricare persoana detinuta poate participa la slujbele sau activitatile religioase tinute de preotul ori de reprezentantul oricarui cult religios sau oricarei asociatii religioase.

ART. 5

(1) Persoanele detinute vor beneficia de asistenta religioasa numai la cerere.

(2) orice persoana detinuta este libera sa solicite asistenta religioasa din partea unui preot sau slujitor al unei religii recunoscute, fie prin intrevederi personale, fie prin participarea la reuniuni cu scop religios.

(3) Solicitarea asistentei religioase se poate face verbal si poate fi adresata personalului incadrat in administratia locului de detentie, indiferent de rang. acesta este obligat sa aduca cererea la cunostinta directorului locului de detentie sau functionarului special desemnat de directorul locului de detentie, care nu poate fi preot sau slujitor ori reprezentant al vreunui cult religios sau al vreunei asociatii religioase.

(4) Refuzul de a aproba acordarea asistentei religioase unui detinut se motiveaza in scris si se comunica in termen de 5 zile detinutului solicitant. acesta poate contesta refuzul la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la Ministerul Justitiei.

ART. 6

Este permis accesul in locurile de detentie al preotilor sau slujitorilor oricarui cult religios si/sau al reprezentantilor asociatiilor religioase pentru activitati care tin de asistenta religioasa, chiar daca nu exista cereri exprese din partea persoanelor detinute.

ART. 7

(1) Accesul in locurile de detentie al preotilor sau slujitorilor si reprezentantilor oricarui cult religios sau oricarei asociatii religioase, pentru activitati care tin de asistenta religioasa, este permis in urmatoarele conditii: orice cult sau asociatie religioasa care doreste sa desfasoare activitati in sistemul penitenciar poate adresa o solicitare in acest sens, in scris, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la care va anexa lista reprezentantilor sai care vor intra in locurile de detentie.

(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor are obligatia de a raspunde in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

(3) Aprobarea este valabila timp de un an de la data emiterii de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor.

(4) Administratia Nationala a Penitenciarelor nu poate interzice accesul preotilor sau slujitorilor si reprezentantilor oricarui cult religios sau oricarei asociatii religioase in sistemul penitenciar decat in situatia in care demonstreaza ca prezenta acestora pune in pericol real si concret siguranta locului de detentie. Refuzul va fi comunicat solicitantului in scris, motivat, in termenul prevazut la alin. (2), si poate fi atacat de acesta in contencios administrativ.

ART. 8

(1) Reprezentantii oricarui cult religios sau oricarei asociatii religioase, mentionati in lista prevazuta la art. 7, au acces liber in toate penitenciarele, spitalele penitenciare sau centrele pentru reeducarea minorilor.

(2) Daca doreste sa desfasoare programe ce presupun accesul regulat in unul sau mai multe locuri de detentie, cultul sau asociatia religioasa va stabili, impreuna cu administratia fiecarui loc de detentie vizat, calendarul saptamanal sau lunar al activitatilor cu detinutii. Slujbele sau activitatile religioase pot avea loc cel mult o data pe saptamana.

(3) Este interzisa imixtiunea administratiei locului de detentie in continutul programelor religioase.

(4) Reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase care au acces in sistemul penitenciar pot distribui direct detinutilor publicatii religioase. Orice alte donatii directe catre detinuti sunt supuse controlului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.

ART. 9

(1) Prezenta in locul de detentie a preotului, slujitorului ori a reprezentantului oricarui cult religios sau oricarei asociatii religioase va fi anuntata intr-un mod accesibil si din timp tuturor persoanelor detinute.

(2) Detinutii care isi exprima dorinta de a participa la actiunile respective au dreptul de a se intalni cu preotii sau cu slujitorii ori reprezentantii oricarui cult religios sau oricarei asociatii religioase sau de a participa la slujbe ori ceremonii religioase organizate de acestia fara nici un fel de restrictie din partea administratiei penitenciare.

(3) Un eventual refuz din partea administratiei penitenciare trebuie motivat in scris si inmanat detinutului in maximum 48 de ore. Acesta poate contesta refuzul la Administratia Nationala a Penitenciarelor si la Ministerul Justitiei.

(4) Nici un angajat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau al altor autoritati publice, precum si nici un preot, slujitor sau reprezentant al altor culte ori asociatii religioase nu poate asista la intalnirile dintre preotii, slujitorii ori reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase care desfasoara activitati cu detinutii decat la invitatia scrisa a cultului sau asociatiei religioase organizatoare.

(5) Personalul penitenciarelor va asigura numai supravegherea vizuala in cazul detinutilor cu comportament violent pe durata detentiei.

ART. 10

La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga orice alte dispozitii contrare.

 

©FB

Trascina file per caricare